Xarxa de Transicions Escola Treball
La constitució de la xarxa dóna resposta a una demanda recollida en diferents documents

Avui ha quedat constituïda a Gavà la Xarxa de Transicions Escola-Treball, un espai de treball que té l’objectiu de coordinar totes les accions que es posen en marxa, i incorporar-ne de noves, per orientar i acompanyar els i les joves en les diverses transicions del món educatiu al món laboral. La Xarxa, impulsada per l’Ajuntament de Gavà, està formada per agents educatius, econòmics i socials del territori implicats en aquestes transicions: departaments municipals d’Educació, Promoció Econòmica, Joventut i Serveis Socials; centres educatius; organitzacions empresarials i sindicals; Servei d’Ocupació de Catalunya, i Delegació Territorial d’Ensenyament, entre altres.

La constitució de la xarxa dóna resposta a una demanda recollida en diferents documents i anàlisis estratègiques ha elaborat l’Ajuntament des de diferents perspectives, com són el Projecte Educatiu de Ciutat, en el Pla Local de Joventut i en l’Estratègia d’Ocupació Juvenil, que ha estat presentada en el decurs de l’acte.

Per a l’alcaldessa Raquel Sánchez, la seva creació també respon a una necessitat. “Hem detectat que hi ha un nombre molt significatiu de joves de la ciutat que, quan es troben en el darrer cicle d’Educació Obligatòria, tenen dificultats a l’hora de decidir què fer, és a dir, no troben el camí per orientar-se en la seva trajectòria”. Raquel Sánchez també s’ha referit a una dada preocupant: 2.300 nois i noies de Gavà, que representen el 34% del jovent, ni estudien ni treballen. Són joves que, en el moment que decideixin sortir d’aquesta situació, ho tindran molt difícil per trobar una feina o tornar a les aules. “Ens vam marcar com a objectiu fer una estratègia per poder revertir la situació o, si més no, minimitzar-la i, des d’aquesta perspectiva posar sobre la taula les eines i serveis que des de l’Ajuntament posem a disposició de la població més jove. També poder compartir aquesta reflexió amb tots els agents educatius, socials i econòmics. Tenim recursos, entre tots fem moltes coses, però potser el fet de no conèixer-nos del tot, el fet de no conèixer les experiències, les bones pràctiques fa que no puguem aprofitar les oportunitats com podríem fer-ho”.

Una de les accions que es derivarà de la Xarxa serà la creació d’un servei d’orientació i acompanyament a La Casa Gran, que obrirà al maig. Serà atès per un tècnic contractat per l’Ajuntament i també hi comptarà amb la participació de tècnics municipals d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica i Ocupació, i Serveis Socials.

També es crearà un grup motor que haurà d’elaborar del pla de treball de la xarxa que defineixi que s’entén per acompanyar en les transicions escola treball, quin serà el model, el conjunt d’activitats que es portaran a terme i com es coordinaran

Estratègia d’Ocupació Juvenil

La constitució de la Xarxa de Transicions Escola-Treball es deriva de l’Estratègia d’Ocupació Juvenil de l’Ajuntament de Gavà, presentat en el decurs de l’acte d’avui. Un pla d’acció elaborat de forma transversal que té la finalitat d’augmentar i millorar l’ocupabilitat dels i les joves de Gavà.

El document és fruit d’una diagnosi prèvia del context socioeconòmic i de les problemàtiques del mercat de treball, de formació i qualificació professional, i d’orientació formativa i laboral. Segons el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, “d’aquesta anàlisi es desprèn una manca d’orientació no perquè els recursos no existeixin sinó perquè no arriben comunicativament als joves o no hi ha ningú que els hi faci d’enllaç entre la finalització dels estudis i l’inici de qualsevol projecte tant ocupacional com formatiu”.

A partir d’aquesta diagnosi, l’Estratègia d’Ocupació Juvenil planteja en 6 línies estratègiques de les quals es deriven 16 accions:

Transicions Escola-Treball

Acció: Creació i dinamització de la xarxa entre els agents del territori implicats en les transicions escola-treball.

Comunicació

Accions: Elaboració d’una estratègia de comunicació juvenil; disseny d’una guia de serveis i recursos al nou Portal Jove, i difusió de serveis i recursos a través dels diferents agents del territori.

Foment de l’orientació laboral

Accions: Orientació professional, informació laboral i acompanyament en la recerca d’ocupació; programes de mobilitat, i Programa de Garantia Juvenil.

Millora de la capacitació professional

Accions: pràctiques no laborals en empreses; FP dual; formació ocupacional i formació continua; programes que combinen orientació, tutorització, formació, i contractació; formació especialment en idiomes i TIC, i avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i formació no formal.

Sensibilització a la contractació

Acció: informar al teixit empresarial dels incentius a la contractació de joves

Afavorir l’emprenedoria

Accions: foment de la cultura emprenedora i ajuts a la creació d’empreses.

El tinent d’alcalde de Benestar i Acció Social, German Barrena, ha destacat que l’Estratègica d’Ocupació Juvenil de l’Ajuntament “és un document obert. A partir d’aquí el més important és escoltar les vostres opinions, les vostres propostes i treballar posteriorment en comissions de treball o grups de reflexió”