2 fase de la nova recollida de residus a Gavà

L’Ajuntament de Gavà iniciarà al setembre la segona fase del nou model de recollida i gestió de residus amb la substitució dels actuals contenidors de fracció orgànica per uns altres de major capacitat. Així mateix, es completaran totes les àrees d’aportació perquè esdevinguin illes amb les 5 fraccions de residus: paper, vidre, plàstic i metalls, resta i orgànica. Aquests canvis comportaran en alguns casos moure els contenidors a noves ubicacions amb l’objectiu d’optimitzar la recollida selectiva. La substitució s’iniciarà a partir del proper 16 de setembre i és previst que s’allargui al voltant de 45 dies.

En total es col·locaran prop de 500 nous contenidors que s’afegeixen als 900 que es van canviar durant la primera fase realitzada al darrer trimestre de 2018. En aquella ocasió es van substituir tots els contenidors excepte el d’orgànica.

Un cop finalitzi la segona fase, es comptarà a la ciutat amb 275 illes completes de reciclatge amb un total de 1.400 contenidors. En definitiva, es doblaran les àrees de reciclatge i es reduirà la distància d’accés a les mateixes.

A més, totes les fraccions tindran un mateix model de contenidor. Un fet que permet unificar el servei, aprofitar els recursos, agilitzar les tasques de buidatge, manteniment i neteja. Al mateix temps, facilita una integració més amable amb l’entorn i la resta de mobiliari urbà de la ciutat.

D’altra banda, els models actuals són molt més moderns i accessibles per a la ciutadania i permeten una recollida més eficient amb descàrrega lateral per la dreta. La seva distribució s’ha fet donant major importància a les fraccions reciclables i minimitzant la recollida de fracció Resta, una fracció que de forma progressiva ha de quedar reduïda a la mínima expressió. És per això que es fa una redistribució de les àrees d’aportació de residus amb la instal·lació dels cinc contenidors en totes elles.

A tots els contenidors s’explica el que s’ha de dipositar en cadascú d’ells i, les persones invidents o amb problemes de mobilitat poden deixar els residus de manera més fàcil i còmode.

El canvi de model ha comportat la renovació de la flota de vehicles de PRESEC amb noves unitats que han facilitat i millorat el servei de recollida. Es tracta de models elèctrics, híbrids o a gas natural amb l’objectiu de disminuir la contaminació a la ciutat i reduir les emissions amb efecte hivernacle. En aquest sentit, tots els nous els vehicles de recollida de residus són a gas natural essent així menys contaminants i menys sorollosos. Només amb la substitució dels vehicles petits de neteja viària, en un any s’han estalviat 18 tones d’emissions de CO2.

Un model més sostenible

El nou model de recollida i gestió de residus posat en marxa per l’Ajuntament de Gavà té l’objectiu de millorar i incrementar els índexs de reciclatge a la ciutat i s’inscriu dins de l’Agenda de la Sostenibilitat. Gavà aposta per un model sostenible, promovent un creixement econòmic sostenible, generador d’oportunitats i que s’integra en el seu entorn posant en valor allò que tenim però amb la capacitat d’innovar per millorar. En aquest sentit i, amb la finalitat de millorar la qualitat dels barris s’ha posat en marxa aquest nou sistema de recollida de residus que ha de donar resposta a les necessitats i ajudar a complir amb els reptes de futur en matèria mediambiental.

D’altra banda, Gavà ha adquirit tot un seguit de compromisos en matèria de sostenibilitat que comporten l’obligació de dur a terme accions encaminades a reduir la contaminació atmosfèrica, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la reducció de residus, incrementar l’estalvi energètic i millorar la recollida selectiva potenciant les 3R’s: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Gràcies a la implementació del nou model, s’ha incrementat el percentatge de reciclatge passant del 34% al 39% en el darrer any. Tot i aquest augment, són uns resultats que estan lluny dels objectius establerts per la Unió Europea que marquen uns percentatges de recollida selectiva del 50% l’any 2020 i d’un 65% l’any 2035. Per aconseguir aquesta fita i, fins i tot superar-la cal un esforç per part de les administracions i, al mateix temps, canvis en els comportaments domèstics.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament es treballarà en el desenvolupament de diferents accions que permetin arribar a un percentatge de recollida selectiva per sobre del 55% l’any 2020 i fer de Gavà una ciutat més sostenible, ecològica i responsable amb el medi ambient.