700 persones aspiren a ocupar una de les 11 noves places a la Policia
700 persones aspiren a ocupar una de les 11 noves places a la Policia

Aquest dilluns, 27 de juny, s’han celebrat els exàmens de cultura general, una de les diferents proves selectives a superar per poder ocupar una de les 11 noves places per ser Policia Municipal a Gavà. Prop de 700 persones aspiren a aconseguir un d’aquests llocs de treball

De les 11 places convocades, 4 estan reservades a dones. Es tracta d’un percentatge molt proper al 40%, que és el topall que estableix una disposició addicional introduïda en 2020 a la Llei de Policies Locals per compensar el fort desequilibri existent a les plantilles.

Es tracta de la primera vegada que l’Ajuntament ha introduït la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de la Policia Municipal i l’objectiu, diuen, “és anar equilibrant la presència de dones i d’homes dins del cos, i que la Policia Municipal sigui el mirall de la ciutadania a la qual serveix i protegeix” i  per això  “es donarà preferència a les candidates dones sempre que superin les proves i exercicis de la fase d’oposició del procés selectiu”.

L’alcaldessa Gemma Badia assegurava que, amb aquesta convocatòria, “la presència de dones a la Policia Municipal passaria del 6% actual a l’11%. Queda molt recorregut a fer, però és molt important feminitzar el cos. És una feina que les dones ja fan, i la fan molt bé. Una feina que en cap cas depèn del gènere sinó de la professionalitat i de la vocació de servei públic”.

La reserva de places per a dones s’emmarca en el II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà, que té la finalitat de garantir l’aplicació del principi d’igualtat de gènere dins de l’organització. Una de les línies estratègiques del document és contribuir a eliminar els estereotips, actituds i obstacles que dificulten les dones accedir a professions i llocs de treball amb un major desequilibri, com és el cas de la Policia Municipal.

Fonts municipals precisen que “l’ampliació de la plantilla permetrà potenciar la policia de proximitat, amb més presència als barris per enfortir la prevenció i la percepció de seguretat, i crear la figura de policia assistencial, per donar un millor servei d’atenció i protecció a les víctimes més vulnerables”.