Acord sobre el pressupost entre el govern municipal i GSSP
D'esquerra a dreta: Germán Barrena (PSC); el portaveu del govern municipal, Jordi Tort; el portaveu de GSSP, Miguel Herrera i Juan Carlos Bondia (GSSP)

Els pressupostos municipals es debatran aquesta tarda en sessió plenària. Educació i Àmbit Social són els dos eixos de l’acord polític que s’ha presentat amb “la voluntat d’aprofundir en polítiques socials progressistes que donin solucions i respostes a les necessitats de la ciutadania de Gavà”.

El portaveu del govern municipal, Jordi Tort, ha valorat l’acord pressupostari com “un acord que millora la qualitat de vida de la ciutadania sobretot d’aquells que tenen majors dificultats”.

Tort ha agraït a GSSP “tant les propostes com la feina” i ha afegit que “l’acord fa èmfasi en l’educació, especialment en la no l’obligatòria de 0 a 3 anys, amb la creació d’una escola bressol que va quedar parada per la crisi i que ara podem portar endavant i altres projectes: des de beques de 0 a 3 anys o el suport a l’escola inclusiva”.

El portaveu del govern municipal ha destacat també que “en matèria social hem continuat en la línia que ja veníem treballant però reforçant polítiques”. Jordi Tort ha finalitzat manifestant que “més que les mesures, el que crec que és important es posar en valor que quan treballem de manera conjunta i propositiva és fàcil trobar acords en benefici de la ciutat, que és l’objectiu de tots, cadascú des del seu lloc ideològic”.

Miguel Herrera, portaveu del grup municipal Gavà, Sí Se Puede també ha valorat l’acord “estem bastant satisfets amb el resultat, especialment amb l’escola bressol que és un tema en el que venim treballant molt aquests anys. De fet va ser un dels primers temes que vam portar al Ple, i que considerem crucial sobretot tenint en compte la situació que moltes famílies estan vivint.

Herrera ha desgranat les mesures acordades i ha destacat que “en definitiva, creiem que hem acordat una sèrie de mesures en matèria d’educació i acció social molt positives per a la ciutadania, que per nosaltres són temes claus i hem treballat molt durant aquests anys.”

El portaveu de Gavà, Sí Se Puede ha anunciant que “estarem molt atents i serem molt rigorosos en el control del pressupostos per verificar que s’està complint l’acord”.

El punt més important d’aquest acord, dins de l’àmbit educatiu, és la inversió d’1.200.000 euros per realitzar tots els tràmits i obres necessaris per a què la Nova Escola Bressol Municipal, pugui iniciar la seva activitat al setembre de 2020. La gestió d’aquesta Escola Bressol Municipal un cop oberta, es farà mitjançant un contracte reservat a entitats d’economia social.

L’acord signat entre el Govern Municipal i el Grup Municipal de GSSP inclou també destinar 2.000 euros per realitzar una campanya de promoció de l’escola pública i l’augment de la dotació pressupostària en 26.000 euros del programa Beques de llibres-Programa de Socialització. A més inclou continuar amb les beques de menjador per a les escoles bressols amb una dotació de 15.000 euros”

També en el camp educatiu l’acord contempla un total de 30.500 euros per subvencionar les IEIs “Suport intensiu d’escolarització inclusiva”, AMPAS i Escoles i realitzar, una proposta a la Conselleria d’Educació perquè es posi en marxa un Programa Formatiu per la inserció laboral per joves sense l’Educació Secundària Obligatòria amb especialitat Auxiliar de vivers i jardins.

Pel que fa als acords en matèria d’Acció Social el Govern Municipal i GSSP han acordat augmentar amb 3.000 euros la dotació prevista per a les Aules d’Estudi Nocturn, amb l’objectiu d’ampliar el seu horari. També s’ha acordat augmentar en 10.000 euros la dotació prevista per a Subvencions a Associacions de Veïns i Veïnes per a la realització d’activitats socials, crear una aplicació pressupostària dotada amb 2.000 euros per realitzar una campanya per promocionar i donar a conèixer els avantatges pels propietaris que posen els seus pisos a la Borsa de Lloguer Municipal i l’ampliació de les dues partides d’Ajut a les Famílies en situació d’emergència fins a 100.000 euros en total.

Finalment, l’acord inclou subvencions de l’Impost de Bens Immobles (IBI) del 2019, una nova subvenció en funció dels nivells de renda de la unitat de convivència, sense tenir en compte la situació personal. Aquesta subvenció serà d’un 50% de l’impost amb la quantia màxima de subvenció de 125 euros.

Es poden acollir a aquesta subvenció les persones que visquin soles i no superin es 9.88,44 euros d’ingressos bruts anuals, les famílies de dos membres que no superin els 14.939,55 euros, les famílies de 3 persones amb ingressos bruts que no sobrepassin els 18.644,44 euros, les famílies de 4 membres amb ingressos bruts anuals de com a màxim 23.342,05 euros i les famílies de 5 membres o més amb ingressos fins a 29.148,81 euros.