Els alcaldes i alcaldesses de Gavà, Gemma Badia; Sant Boi, Lluïsa Moret, i Viladecans, Carles Ruiz, s’han reunit amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, a la seu del Departament. La reunió, celebrada dimecres, demanada amb diverses ocasions pels ajuntaments, ha servit per iniciar una nova etapa en la relació entre les administracions locals i la Generalitat, que estarà marcada per l’esperit de col·laboració, treball conjunt i la recerca de consens, segons han coincidit ambdues parts.

A la reunió s’ha pactat la creació de tres meses conjuntes de treball que hauran de marcar un canvi substancial del futur del territori: una cercarà un nou model de gestió i funcionament del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, una altra haurà d’aconseguir un consens sobre la definitiva delimitació de l’àmbit de la zona d’especial de protecció de les aus (ZEPA), i una tercera mesa haurà de concretar el pla de gestió dels espais naturals, assenyalant quines són les inversions que s’han de fer en el territori, com es volen gestionar per respectar la normativa europea i garantir la convivència entre tots els agents que conviuen, tenint especial cura de la pagesia i de les necessitats en matèria d’infraestructures hidràuliques. La consellera ha expressat la seva ferma voluntat d’actuar i anar solucionant problemes a partir d’una feina conjunta i compartida.

Els edils també han presentat a la consellera la proposta de creació d’un Hub agroalimentari al Parc Agrari, en el territori d’aquests tres municipis. Teresa Jordà ha coincidit amb els responsables municipals en la necessitat urgent de modificar la normativa del Pla Especial del Parc Agrari per què plans com el Hub Agroalimentari siguin possibles i per una actualització dels requeriments ambientals de la zona i la viabilitat econòmica del sector agrícola.

La modernització del Parc Agrari es basaria en el replantejament estratègic i una adaptació de la regulació perquè, mantenint la seva essència d’espai protegit dedicat a les activitats agràries i plenament compatible amb l’entorn natural, evolucioni cap a un model productiu innovador, en línia amb els principals desenvolupaments agraris que s’estan produint a Europa i en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seguretat alimentària. Amb aquest nou marc innovador es podrien implementar i desenvolupar els darrers avenços en R+D+I agroalimentària, evitar l’abandonament de l’activitat productiva del parc, contribuir al relleu generacional, resoldre el dèficit d’infraestructures i convertir-lo en font d’ocupació de qualitat, regeneració i diversificació econòmica del territori i proveïment alimentari.

Els responsables municipals han ofert a la Generalitat que s’incorpori al grup motor institucional del Hub Agroalimentari, on ja hi són institucions lligades a l’administració autonòmica com la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La consellera Jordà s’ha compromès a estudiar la proposta.

L’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha destacat que tant la consellera com els responsables municipals “hem coincidit en el dèficit de gestió dels espais naturals que hem patit fins ara i en què cal canviar el seu model per anar a una gestió més professionalitzada, més tècnica. Els ajuntaments som partidaris de l’existència d’un organisme únic de gestió del territori que inclogui tant el Parc Agrari com el Consorci del Delta i aquells agents que han de veure amb el desenvolupament del territori. L’objectiu seria integrar tothom en el mateix projecte: estem absolutament convençuts de què la dinàmica no pot ser oposar la protecció natural a l’agricultura. Tenim l’obligació, totes les administracions, de treballar amb els interlocutors, els agents socials i la ciutadania en general, per defensar l’agricultura com a defensora de la biodiversitat”.

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha assenyalat que “el futur del Parc Agrari comença a escriure’s avui, amb  la participació activa dels ajuntaments de Sant Boi, Viladecans i Gavà en la modificació de la normativa per fer-lo més competitiu i modern, cosa que passa perquè la Generalitat garanteixi les inversions que necessita amb urgència. També per fer-lo més sostenible, perquè l’activitat agrícola és del tot compatible amb la preservació de l’entorn natural, i el Hub d’Innovació Agroalimentària que impulsem els tres ajuntaments així ho demostra.  La proposta d’ampliació de la ZEPA no es pot donar per tancada i cal treball i consens amb tot el territori, i especialment amb la pagesia”.

L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha dit que “avui ha quedat molt clara que tant la nova proposta de ZEPA com el Hub Agroalimentari necessiten tant sí com no de la governança institucional. Cap d’aquestes iniciatives tirarà endavant si no es basen en l’absoluta complicitat, coordinació i col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments, que som les administracions més properes a les necessitats reals dels veïns i les veïnes i, en aquest cas, a les necessitats reals dels pagesos i les pageses del territori i d’altres agents. Compartim l’objectiu de protegir i també millorar el nostre entorn. I aquests espais que constituirem seran de debat, de reflexió conjunta per abordar el repte de la ZEPA, i òbviament donar resposta als requeriments europeus, i també el repte de la supervivència del Parc Agrari”.