Ajuts a les famílies

Ajuts a les famílies. L’1 de juliol s’obre la convocatòria de beques d’ajuda a les famílies per al curs 2017-2018 que atorga l’Ajuntament de Gavà perquè puguin fer front a les despeses més bàsiques, com ara l’educació dels fills i filles dins i fora de les aules. La presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 30 de setembre.

Per aquest nou curs, es destinaran 171.000 euros a les subvencions de suport a l’escolarització i a les ajudes per a activitats extraescolars. D’aquesta manera, l’Ajuntament referma el compromís de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els infants de Gavà independentment de la situació socioeconòmica de la seva família.

Programa de Suport a l’Escolarització

Famílies, AMPA, i centres educatius poden acollir-se al Programa de Suport a l’Escolarització. Aquest programa manté la dotació global de 116.000 euros i es desplega en tres tipus de beques: per adquisició, socialització i reutilització de llibres. Les detallem a continuació:

Beques de llibres, amb una dotació de 80.000 euros

Són beques a les famílies que per raons econòmiques tenen dificultats per a l’adquisició de llibres escolars, incloent-hi quaderns d’activitats, diccionaris i llibres de lectura. També es tindrà en compte l’adquisició de l’ordinador i dels llibres i/o llicències digitals de l’alumnat dels centres on s’estigui duent a terme l’antic programa EDUCA 1×1 de la Generalitat de Catalunya.

Les famílies amb fills/es matriculats en un centre escolar de Gavà sufragat amb fons públics i que cursin entre P3 i 4t d’ESO, hauran de lliurar la sol·licitud al Registre electrònic de l’Ajuntament o bé  a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (plaça de Jaume Balmes, s/n). Caldrà que adjuntin la documentació necessària per demostrar l’acompliment dels requisits necessaris: empadronament a Gavà, la matriculació, i el llindar establert de renda de la unitat familiar.

Més informació aquí

PUBLICITAT