Arriba la unitat especialitzada de suport a les ambulàncies
Arriba la unitat especialitzada de suport a les ambulàncies

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat els nous Equips de Coordinació Clínica i Operativa (ECO) a la Regió Metropolitana Nord (ECO-1) i a la Regió Metropolitana Sud (ECO-2).

Les noves unitats, ja actives a la ciutat de Barcelona des del 2019 (ECO-0), actuen al carrer, donant suport 24 hores als equips de les ambulàncies en aquelles situacions més complexes a nivell clínic i operatiu, consolidant així la segona resposta assistencial. Es tracta d’equips formats per professionals amb una alta expertesa i capacitació que, a més, realitzen a la vegada tasques de supervisió i de coordinació en el seu territori d’actuació.

Els equips donen suport a l’equip de comandaments territorials del Sistema d’Emergències Mèdiques en determinades tasques delegades. Per aquest motiu, porten distintius que els identifiquen com a interlocutors principals amb els altres cossos com els mossos d’esquadra, els bombers, la guàrdia urbana o la policia local.

Una de les funcions dels equips ECO, és fer d’enllaç entre la Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS) i els equips del carrer, així com dels diferents dispositius al carrer entre ells. Això permet tenir una traçabilitat i un control continu de la situació i optimitzar els recursos.

Altres tasques de les unitats ECO són la mediació i la gestió de conflictes i l’acompanyament presencial o telemàtic a les unitats que estan de guàrdia en aquell moment.

L’expansió d’aquest model a les regions metropolitanes Nord i Sud ha de permetre donar suport a aquestes àrees, densament poblades, amb un recurs altament qualitatiu, reforçant així la capacitat de resposta dels equips actuals.

Unitats altament especialitzades

Les unitats ECO estan formades per un equip de professionals sèniors del SEM format per un metge i un tècnic en emergències sanitàries (TES) amb una llarga experiència i la més alta capacitació tècnica.

Els equips ECO treballen amb un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR) amb funcions i material d’electromedicina específic i d’última generació que permet donar suport tecnològic a situacions complexes. En el disseny de les necessitats de la unitat hi han participat activament els mateixos professionals.

Així doncs, els vehicles estan equipats amb el material habitual per una intervenció i porten, a més, medicació i equipament específic com fibroscopi, ecògraf, explosímetre, analitzador de gasos sanguini.

Una primera experiència d’èxit

Durant el primer any de servei a Barcelona, l’ECO-0 va realitzar una mitjana de 384 serveis al mes, 12-13 al dia.

Una enquesta de valoració dels professionals que treballen en les unitats a peu de carrer ha valorat molt satisfactòriament la seva tasca de suport. De fet, un 93% d’ells creu que és necessari com a referent al carrer i un 92% que ajuda a dimensionar el dispositiu, prioritzant actuacions, informant de la situació quan es tracta d’incidents temps-depenent, recollint indicatius i fent de pont amb la Central de Coordinació Sanitària, entre d’altres.

El 89% dels enquestats també afirma que, en els incidents amb pacients crítics, l’ECO participa ajudant en la presa de decisions, i en la utilització de tècniques complexes i de material específic.

A partir d’aquesta primera experiència de l’ECO-0, altament positiva, s’ha impulsat el desplegament d’aquestes unitats a les regions metropolitanes Nord i Sud, totes dues amb una densitat viària i poblacional molt important i que a partir d’ara compten amb un recurs de suport molt qualitatiu per a les unitats que operen al carrer.