Atenció al postinfart a Viladecans
Hospital de Viladecans.

L’Hospital de Viladecans té en marxa una consulta d’infermeria específica per fer seguiment de les persones que han patit un infart, ingressades al centre. El servei es va posar en marxa el mes de març de 2019 com a projecte pilot i, des de llavors, ha atès 59 persones.

La novetat d’aquesta iniciativa és que està coordinada des d’infermeria i té un enfocament proactiu. Cada dia, la infermera responsable del servei identifica els pacients que estan ingressats a l’Hospital amb un diagnòstic d’infart agut de miocardi i els va a visitar a la planta per avaluar la seva situació personal i familiar. Durant aquesta primera visita, s’inicien actuacions de rehabilitació cardíaca i es recomanen estils de vida que protegeixin la salut cardiovascular: cuidar l’alimentació, augmentar l’activitat física, reduir l’estrès, i abandonar el consum de tabac i d’altres substàncies tòxiques. Després de patir un atac de cor és important que els pacients adoptin aquests hàbits saludables, i el moment en què estan més motivats per aconseguir-ho és durant l’ingrés hospitalari posterior a l’infart.

Entre una setmana i quinze dies després de l’alta, el pacient se cita a la consulta d’infermeria específica d’atenció al postinfart. La visita es repeteix cada mes i s’alternen les consultes presencials amb les telefòniques. Aquest seguiment es fa de manera coordinada amb el cardiòleg responsable. Depenent de la gravetat del cas, aquestes visites es poden allargar entre sis mesos i un any, i després el seguiment el fan professionals de l’atenció primària.

Coordinació amb l’atenció primària

La coordinació amb el primer nivell assistencial és fonamental. En aquest sentit, la iniciativa s’engloba dins del Projecte post-IAM Catalunya, del Departament de Salut, que té l’objectiu de crear una xarxa d’atenció als pacients que han patit un esdeveniment coronari agut, en el marc de l’atenció primària i els recursos comunitaris. El Projecte post-IAM està liderat per la responsable del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Viladecans, Paola Beltrán-Troncoso. Un dels eixos d’aquest Projecte és la formació dels professionals d’infermeria d’atenció primària que, a l’Institut Català de la Salut (ICS), s’està desenvolupant dins del Programa ARES d’harmonització d’estàndards de cures d’infermeria.

També és cosa de dones

La responsable del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Viladecans destaca que en els darrers anys hi ha hagut un augment dels episodis cardiovasculars entre les dones joves, de manera que “el paper protector que tradicionalment s’ha atribuït als estrògens s’ha vist atenuat per l’impacte ambiental del tabac, l’estrès, la mala alimentació i també els anticonceptius orals.” A més, Paola Beltrán-Troncoso adverteix que “les dones es cuiden pitjor després de patir un infart.” Els motius d’aquesta desatenció són de tipus sociocultural. “La dona té el rol social de cuidadora i prioritza la cura dels altres per damunt d’ella mateixa”, justifica la responsable.

Beltrán-Troncoso també explica que existeix la percepció que els infarts no afecten les dones, quan la realitat és que “tenen el mateix risc o més que els homes” de patir un infart. Aquesta percepció la tenen les mateixes dones que, quan pateixen un infart, triguen més a demanar ajuda, i també el seu entorn, que en desestima el risc. Un altre factor a tenir en compte és que els símptomes atípics de l’infart agut de miocardi són una mica més freqüents entre el col·lectiu femení que entre el masculí, cosa que pot fer que es trigui més a sol·licitar atenció mèdica.