Bellvitge inaugura una unitat per preparar el pacient quirúrgic
Bellvitge inaugura una unitat per preparar el pacient quirúrgic

L’Hospital de Bellvitge ha inaugurat la Unitat de Recepció i Preparació del Pacient (URPP), dedicada en exclusiva a la recepció i preparació dels pacients que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica. És la primera vegada que l’hospital crea una unitat que concentra en un sol espai tot aquest tipus d’activitat. Així mateix, es tracta també de la primera ocasió en què l’Hospital de Bellvitge dissenya una nova unitat aplicant la metodologia de gestió per processos Lean basada en la participació dels professionals.

La metodologia Lean és una estratègia de revisió de les formes de treball d’una empresa o institució on tots els professionals implicats en un procés posen en comú els problemes o ineficiències que detecten i, a partir d’aquí, s’impulsen millores i s’elimina tot allò que no aporta valor.

Actualment, a l’Hospital de Bellvitge ja hi ha una trentena de grups que apliquen aquesta metodologia a un gran nombre d’àmbits de treball, incorporant-hi en molts casos l’experiència del pacient per poder recollir la seva visió i incloure-la en els seus treballs de millora contínua.

El grup del procés quirúrgic es va posar en marxa l’any 2017. Una de les ineficiències que van identificar els professionals va ser l’existència d’un pic assistencial en un marge estret d´horari, en el qual coincidien processos rellevants com ara l’ingrés i la preparació del pacient que ha de ser intervingut quirúrgicament i el procés d´alta hospitalària. Aquestes reflexions va portar a plantejar la separació de les tasques de preparació del pacient.

Amb la creació de la nova URPP de l’Hospital de Bellvitge, es pretén aconseguir un activitat de recepció i preparació quirúrgica més eficient i reduir el temps d’espera del pacient abans de la cirurgia. Pel que fa a la gestió de l’hospital, s’espera que tingui un impacte en l’optimització de l’ús dels quiròfans.

La nova URPP atén diàriament uns 100 pacients i aglutina funcions que abans es realitzaven –conjuntament amb altres tasques– en quatre llocs diferents de l’hospital. S’hi preparen totes les cirurgies que es realitzen a l’hospital, i properament incorporarà també la preparació de les proves intervencionistes.

Es troba situada a la tercera planta de l’edifici principal de l’hospital, i s’ha dissenyat de forma que les seves estructures s’adaptin al màxim a les diferents fases de recepció i preparació per les quals passen els pacients.

Entre les millores introduïdes, hi ha una nova polsera per facilitar la traçabilitat del pacient  en el procés quirúrgic, així com una aplicació informàtica que aglutina el recorregut prequirúrgic i l’intraquirúrgic del pacient i proporciona tant als professionals com als familiars informació en temps real sobre el lloc en el qual es troba.