Bellvitge lidera el nombre transplantaments a Catalunya
Bellvitge lidera el nombre transplantaments a Catalunya
Durant l’any 2021, l’Hospital de Bellvitge (HUB) ha dut a terme un total de 259 trasplantaments d’òrgans en adults. Tot i l’impacte del segon any de la Covid-19, en el decurs de 2021 s’hi han portat a terme 193 trasplantaments de ronyó, 41 de fetge i 25 de cor. Aquestes dades situen l’hospital com a primer centre en trasplantament renal, amb gairebé un 25% dels realitzats, i de cor, n’ha fet la meitat dels trasplantaments en adults de tot Catalunya.
Una altra important fita assolida en el camp dels trasplantaments en 2021, ha estat la realització a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) del primer trasplantament cardíac amb un cor d’un donant en asistòlia  controlada a Catalunya.

 

Els 193 trasplantaments renals realitzats a l’HUB en el decurs de 2021 suposen un augment del 30% en relació al 2020. D’altra banda, l’HUB ha participat, amb l’Hospital Clínic i un hospital portuguès, en la primera cadena internacional del Sud d’Europa per realitzar un trasplantament renal de donant viu creuat, en un programa creat per donar resposta a parelles donant-receptor incompatibles. En l’àmbit estatal, l’HUB ha participat en 6 dels 7 trasplantaments renals creuats que s’han fet durant l’any 2020.

D’altra banda, Bellvitge ha estat l’hospital català amb més nombre de donants cadàver, 58, i de donants renals vius, 40, en aquest cas juntament amb l’Hospital Clínic. En el primer cas, les donacions d’òrgans es van distribuir entre donants en mort encefàlica (59%) i en asistòlia (cor aturat), el 41% restant.

Pel que fa a la donació de teixits, l’HUB es va situar per primera vegada com a segon centre català, amb un total de 299 donants i va ser el primer en obtenció de vàlvules cardíaques, amb total de 43. Les xifres assolides en aquest àmbit consoliden l’Hospital Universitari de Bellvitge com un dels centres capdavanters a tot l’Estat en el primer i inqüestionable esglaó del sistema de trasplantaments.

Després de la davallada de l’any 2020 a causa de l’emergència provocada per la Covid-19, els trasplantaments s’han recuperat a Catalunya, amb un increment del 6,4% i superant el miler d’intervencions