Bellvitge lidera un estudi sobre el covid i els malalts de ronyó

Les persones amb un trasplantament renal que han estat hospitalitzades a causa de la Covid-19 no sembla que tinguin factors de risc diferents que la població general. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi clínic multicèntric liderat pel Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Es tracta d’un estudi observacional sobre les característiques clíniques i els factors de risc per a la Covid-19 greu en les persones trasplantades de ronyó, subjectes especialment sensibles per la immunosupressió secundària al tractament que reben per a evitar el rebuig. El treball avalua l’impacte de la Covid-19 en un centenar de pacients trasplantats de ronyó que van ser hospitalitzats per coronavirus als hospitals Clínic, de la Vall d’Hebron, la Fundació Puigvert i l’Hospital d’Albacete, a més de Bellvitge, entre els mesos de març i abril d’enguany.

La mortalitat en aquests pacients -un 27% -, és molt similar a la mitjana registrada entre totes les persones ingressades per Covid-19, així com també la causa principal dels decessos: la pneumònia amb la síndrome de distrès respiratori agut (SDRA). Els resultats de l’estudi no van objectivar diferències significatives d’edat entre els pacients trasplantats que van desenvolupar SDRA i els que no ho van fer (61 anys per 57), és a dir, pacients joves també van desenvolupar complicacions respiratòries greus, encara que van ser els pacients de més edat els qui tenien més risc de morir. L’obesitat apareix com una de les variables més decisives a l’hora de desenvolupar SDRA.

Encara que del treball no es deriva una relació directa entre mortalitat de la Covid-19 i trasplantament renal en els pacients estudiats, se subratlla la necessitat de tenir molt en compte aspectes com el risc d’infecció nosocomial o l’impacte secundari d’alguns fàrmacs per a la immunosupressió. A més, pacients trasplantats amb pocs símptomes inicials han de ser vigilats estrictament, ja que l’estudi ha mostrat com, a diferència de la població general, un alt percentatge d’aquests pacients poden progressar a formes severes, tot i l’absència de pneumònia en fases inicials.

Segons afirma el Dr. Edoardo Melilli, membre de l’equip que ha liderat l’estudi juntament amb el Dr. Àlex Favà i la Dra. Nuria Montero, “el més rellevant del treball és que es tracta de l’estudi més complet realitzat fins ara sobre l’impacte de la Covid-19 en els pacients trasplantats renals i pot ajudar a millorar l’abordatge de la immunosupressió. És una bona base per a estudis posteriors que ajudin a definir noves estratègies terapèutiques”.

L’estudi “Característiques clíniques i factors de risc per a la Covid-19 greu en el receptors de trasplantament de ronyó hospitalitzats: un estudi de cohorts multicèntric”, ha estat publicat per la revista internacional American Journal of Transplantation.