Bellvitge restringeix accés a acompanyants pel nou brot

A partir d’aquest dimecres, 15 de juliol, l’Hospital Universitari de Bellvitge redueix les visites a un únic acompanyant per pacient ingressat en situació d’hospitalització convencional, entre les 13 i les 17 hores, de tots els dies de la setmana. Aquest acompanyant haurà de ser la mateixa persona durant tot el dia. Les mesures de limitació de l’accés es prenen de manera extraordinària com a prevenció per a evitar el risc de transmissió comunitària en el centre davant el rebrot de COVID-19 registrat a l’Hospitalet.

El nou règim de visites afecta tant a les plantes d’hospitalització com a la resta d’unitats. Així, les persones ingressades en les UCIs o en àrees de semicrítics podran tenir un acompanyant cada dia de 13.30 a 15 hores i de 19 a 21 hores. Aquests horaris podran tenir una certa flexibilitat en el marc del programa d’Humanització de les Unitats de Crítics, sempre en funció de l’estat i necessitats dels pacients, les famílies i la dinàmica de treball de les mateixes unitats.

En l’àrea de reanimació posquirúrgica (RPQ), l’horari d’entrada de l’acompanyant serà únicament de 19 a 19.30 hores. En el cas de l’àrea de Reanimació d’Urgències (REA), l’horari d’accés per a un únic acompanyant serà de 13.30 a 14.30 hores.

La presència d’acompanyants en Urgències segueix totalment restringida, excepte en els casos que determini l’equip assistencial. Els acompanyants no podran entrar al box ni quedar-se en la sala d’espera prèvia al triatge i hauran de sortir del recinte. Per a assegurar la màxima comunicació amb les famílies, s’intensificarà el circuit d’informació telefònica.

En Consultes Externes, es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient. No es permetrà l’entrada d’acompanyants a Cirurgia Major Ambulatòria ni als gabinets d’exploració. En el bloc quirúrgic, la informació sobre el procediment es farà per via telefònica, però el familiar podrà visitar al pacient durant el postoperatori, una vegada es trobi en planta.

En tots els supòsits, es demanarà als acompanyants que guardin les mesures de prevenció necessàries, com ara l’ús de màscara i les distàncies segures.

Es farà un especial èmfasi en la fluïdesa del circuit d’informació als familiars i acompanyants per via telefònica, que continuarà en funcionament en totes les situacions en què sigui necessari. Aquelles famílies que necessitin aclariments podran fer-ho trucant als telèfons 634298442 i 634298427.

L’Hospital agraeix a pacients i familiars “la comprensió mostrada davant una situació excepcional” i recorda que “aquestes mesures han de servir per a evitar nous contagis per COVID-19 i poder continuar desenvolupant l’activitat assistencial amb normalitat”.