Campanya informativa de la Coordinadora d'Ampas dels centres públics
El període de preinscripció s’inicia a primària del 15 al 24 de març i del 17 al 24 de març per a secundària.

L’Ajuntament de Gavà ha donat a conèixer aquest matí, a través d’una nota de premsa distribuïda als mitjans de comunicació, quines han estat les inversions del consistori en matèria de beques al llarg d’aquesta legislatura que és a punt d’acabar.

Aquest mandat, l’Ajuntament de Gavà ha ampliat i reforçat les beques que posa a disposició de les famílies per ajudar-les a cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa, dins i fora de les aules. La partida destinada a beques en els últims quatre cursos ha estat d’1.259.000 euros de la qual s’han beneficiat un total de 6.846 alumnes.

La dotació per a beques escolars ha anat creixent progressivament, fins a arribar aquest curs 2018-2019 als 459.000 euros, un 4,5% més que el curs passat i un 7,5% més respecte als dos anteriors.

A banda d’incrementar-se la partida econòmica, també s’ha ampliat la tipologia d’ajuts. Aquest mateix curs s’han creat les beques menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques de Gavà, amb l’objectiu de facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i laboral.

El reforç de les beques escolars s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament de Gavà per l’educació, considerada, en paraules de l’alcaldessa, “com el veritable motor de progrés, de transformació social, el que genera igualtat d’oportunitats”.

Divendres 8 de febrer, la Junta de Govern Local aprovava la resolució de l’última convocatòria de subvencions de la majoria de beques escolars per un import de 226.000 euros distribuïts en 1.682 ajuts individuals, i 8 a centres educatius.

La partida més elevada es destina a les beques per adquisició de llibres, amb una dotació econòmica de 60.000 euros, i de les quals resulten beneficiaris un total 592 alumnes. Cal destacar que aquest curs s’ha ampliat l’objecte de la beca, de manera que també es pot dedicar a materials i llibres digitals i als materials de SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva).

Les beques destinades a la socialització de llibres han tingut una assignació de 56.000 euros. Cinc escoles i 3 AMPA són les beneficiàries d’aquests ajuts. Una xifra semblant, en concret de 55.000 euros, financen les beques per a activitats extraescolars, que permetran que 418 infants hi puguin participar.

Per altra banda les beques per a sortides curriculars, que tenen una partida de 40.000 euros, garantirà que 647 alumnes puguin accedir a les sortides o colònies programades per l’escola. Aquests ajuts, instaurats el curs passat, han doblat enguany la dotació econòmica, atenent la petició manifestada per les direccions i AMPA dels centres educatius.

Quant a les noves beques menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques, amb una partida de 15.000 euros, aquestes han beneficiat 25 nens i nenes. Aquests ajuts són del 100 i del 50% de l’import, seguint els mateixos criteris que estableix el Consell Comarcal del Baix Llobregat i prioritzant els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat i situacions amb informe dels Serveis Socials.

Les beques aprovades aquest febrer s’afegeixen a les que complementen les beques menjador del Consell Comarcal, dotades de 60.000 euros i que ja havien estat atorgades a 431 infants. També a les beques menjador per a l’alumnat de Secundària, que amb el mateix import, han tingut 60 beneficiaris.

A partir de la primavera s’obrirà la convocatòria de les beques per a activitats d’estiu: les ajudes genèriques per contribuir al pagament dels casals i activitats (dotades amb 26.000 euros), les beques per al casal d’agost (amb una partida de 34.000 euros) i les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per a alumnat amb necessitats educatives especials i que es concreta en la presència de monitors addicionals per atendre aquests infants. La dotació d’aquests ajuts és de 26.000 euros.

Finalment, ja adreçades als centres educatius o AMPA, s’atorguen les beques per reforçar les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva). Dotades de 22.500 euros consisteixen a oferir un monitor de reforç per a les escoles que compten amb aquest recurs en les activitats no lectives.