L’Ajuntament de Gavà incrementa la dotació econòmica del conjunt de beques escolars que en les seves diferents tipologies posa a disposició de les famílies per ajudar-les a cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa dins i fora de les aules. El total de partides destinades a beques serà de 459.000 euros per al curs 2018-19. El Ple celebrat ahir dijous va aprovar les bases del conjunt de modalitats d’ajuts orientades a l’entorn escolar, que incorporen diferents novetats i millores.

Una de les principals novetats és la creació de les beques menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques, amb una dotació de 15.000 euros. Aquesta ajuda té per objectiu facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. Els ajuts que es donaran seran del 100% i del 50%, seguint els mateixos criteris establerts pel Consell Comarcal i prioritzant els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat i situacions amb informe de serveis socials.

D’altra banda, l’Ajuntament mantindrà la dotació de 60.000 euros per complementar les beques menjador de l’ens comarcal. El curs passat un total de 464 infants es van beneficiar d’aquesta ajuda. A aquesta xifra cal afegir els 52 alumnes dels institut públics que es van veure beneficiats per la beca menjador per a secundària, que per al proper curs manté la dotació de 60.000 euros.

Pel proper curs es milloren les beques destinades a socialització de llibres. Així, es concentren en una sola les anteriors beques de socialització i de reutilització amb l’objectiu de potenciar que els centres educatius (direccions i AMPAs) apostin per la socialització. Per això, s’incrementa la partida destinada a aquesta finalitat passant de 30.000 a 56.000 euros. En el passat curs escolar es van beneficiar de les beques de llibres un total de 5 escoles i 5 AMPAS.

Les beques per adquisició de llibres es mantenen com un dels ajuts més rellevants i comptaran amb una dotació econòmica de 60.000 euros. El curs anterior se’n van beneficiar un total de 564 escolars. Així mateix, s’amplia l’objecte de la beca de manera que els ajuts també es podran dedicar a materials i llibres digitals i als materials de SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva).

Seguint la línia encetada el curs passat, l’Ajuntament manté la partida destinada a beques per sortides curriculars, que puja a 40.000 euros. D’aquesta manera, es vol garantir la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs. El curs 207-18, en la primera convocatòria d’aquestes beques, els ajuts van arribar a 414 alumnes.

Cal afegir també les beques per activitats extraescolars, plenament consolidades al llarg dels darrers anys, i que per al curs 2017-18 compten amb una dotació de 55.000 euros. Amb aquesta ajuda, 399 infants van poder fer activitats extraescolars el curs passat.

Afavorint la inclusió

Un altra línia d’ajut a l’escolarització són les beques per suport a les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) , que s’incrementen i passen de 18.000 a 22.500 euros. Es tracta d’una ajuda que sol.licita el centre escolar o AMPA i consisteix a oferir un monitor de reforç per aquelles escoles que compten amb aquest recurs i per activitats en horari no lectiu. La seva finalitat és donar un entorn normalitzat i les mateixes oportunitats curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

El període per sol·licitar el conjunt de beques de suport a l’escolarització s’obrirà a primers de setembre i s’allargarà fins al 15 d’octubre. En aquesta convocatòria se simplifiquen els tràmits per les famílies i únicament hauran de fer una única sol.licitud on podran demanar les beques que els interessi.

Activitats d’estiu

La línia d’ajudes a l’entorn escolar es complementa amb les beques per a activitats d’estiu. Així, es mantenen les ajudes genèriques per contribuir al pagament dels casals i activitats (dotades amb 26.000 euros, l’any passat van arribar a 95 persones), i també el casal d’agost (que disposa de 34.000 euros i que va beneficiar 71 persones en la darrera convocatòria).

D’altra banda, es dóna continuïtat a les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). La dotació d’aquests ajuts és de 26.000 euros. Aquest tipus de beca es concreta en la presència de monitors addicionals per atendre els nois i noies amb NEE. Cal afegir que de cara al proper curs s’ha fet formació i assessorament específic als casals per tal que les seves programacions siguin més inclusives.

Les beques per activitats d’estiu es podran sol·licitar a partir de la primavera de 2019.