Campanya asfaltat a Gavà Mar

Entre el 5 i el 15 de març es duran a terme treballs d’asfaltat a la zona de Gavà Mar. Els carrers afectats seran els de Tellinaires amb Blanes (del 5 al 13 de març), Palafrugell (del 7 al 14 de març) i Sitges (del 9 al 15 de març).

Durant la realització dels treballs hi haurà afectacions pel que fa a l’aparcament i també en el trànsit.

En aquestes tasques, reivindicades entre d’altres per Cs, s’inclouen treballs de tala selectiva pins a l’espai públic, l’execució d’una barrera per reduir i retardar les afectacions de les arrels sobre la calçada i el fressat i reasfaltat parcial d’aquests carrers. Per aquest motiu durant aquests dies l’aparcament i el trànsit en aquests trams quedarà afectat.

La pineda litoral del Delta del Llobregat està formada principalment pel pi pinyer (Pinus pinea). De forma natural es va establir sobre les dunes que antigament eren mòbils. Es tracta d’una tipologia de boscos molt rars, motiu pel qual, estan catalogats com a hàbitat d’interès comunitari prioritari. Actualment conforma un dels paisatges més característics i de més valor de Gavà.

Segons es precisa des de l’Ajuntament “quan es va començar a urbanitzar Gavà Mar, es va fer un esforç per mantenir molts peus tant en sòl públic com privat. La gestió posterior que s’ha fet ha conservat la majoria d’aquests arbres. Aquest fet ha permès mantenir la fisonomia característica de pineda en la trama urbana, però alhora, en molts casos, ha comportat una sèrie de problemes, tant per la competència entre arbres, com pels problemes amb els paviments o a l’accessibilitat”.

En el Projecte d’actuacions puntuals de pavimentació, que ara executa l’Ajuntament de Gavà, es preveu l’eliminació d’un total de tretze pins en el Carrer Blanes, Palafrugell i carrer Tellinaries. El Consistori assegura que “se seleccionen els arbres que presenten més problemes i es conserven els millors, seguint els criteris del Pla Director de l’arbrat viari de Gavà i dels tècnics municipals”.

Segons expliquen “aquests pins es troben en diverses situacions: no permet complir la normativa d’accessibilitat, els troncs estan excessivament inclinats, hi ha ferides que disminueixen greument la vitalitat de l’arbre o bé han crescut massa junts”.