La zona esportiva de Can Torelló tornarà a obrir en breu
La zona esportiva de Can Torelló tornarà a obrir en breu

L’empresa consultora i enginyeria ambiental ESOLVE ha presentat a l’Ajuntament l’avanç dels resultats dels sondejos i cates realitzats a Can Torelló i l’avaluació de riscos per presència de contaminants al subsòl de les instal·lacions municipals. Aquest estudi exhaustiu va ser encarregat d’emergència per l’Ajuntament quan el mes de juny els treballs preliminars d’estat i caracterització del sòl realitzats en el marc del planejament urbanístic per a la creació de la ciutat esportiva prevista en aquest espai, van detectar presència de metalls i hidrocarburs. Donat l’indici de risc per a la salut i per evitar afectacions a les persones es va decidir cautelarment suspendre les activitats al recinte.

Segons explica l’Ajuntament a través d’una nota de premsa: “Els resultats facilitats per aquesta empresa especialitzada, acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya, indiquen que els elements contaminants no tenen una distribució homogènia sobre el terreny sinó que es concentren en punts concrets, i que aquesta localització permet acotar i sectorialitzar la zones afectades” .

D’altra banda, segons les mateixes fonts “l’estudi detecta que es tracta de residus antics i poc actius ja que estan molt degradats, que pràcticament no emeten gasos a l’exterior i estan en profunditat (soterrats a fondàries no accessibles, en molts casos per sota de la capa freàtica). A més, a penes hi ha residus de caràcter industrial. L’estudi determina que l’eventual contaminació és molt estable i que no se’n detecta presència a la superfície”.

Amb aquest diagnòstic i la corresponent avaluació de riscos, l’estudi planteja una situació “força tranquil·litzadora de cara a mantenir els usos actuals de Can Torelló, tot i que inclou algunes restriccions”.

Instal·lacions que es podran utilitzar

Així, es podran utilitzar amb normalitat els camps de futbol i de beisbol ja que estan a l’aire lliure, tant per part dels esportistes i monitors o responsables dels clubs i entitats, com pel que fa a la presència de familiars o acompanyants. També es podran fer servir els vestidors i el magatzem, ja que el temps de presència en aquests espais és limitat, i una eventual exposició a elements contaminants, tot i que com s’ha dit és poc rellevant, seria molt limitada i no tindria conseqüències. Amb tot, cal recordar que en aquests moments les mesures derivades de la pandèmia del Covid-19 obliguen a mantenir tancats els vestidors i restringir la presència de públic a les instal·lacions esportives.

Pel que fa a les zones tancades, és a dir, les oficines i el bar, l’estudi avalua un risc més alt ja que les persones que hi treballen hi romanen més temps i podrien tenir major exposició. Per aquest motiu, i aplicant criteris de prudència, es mantindran tancades temporalment, a l’espera que properament s’estudiarà quines mesures correctores caldrà aplicar per poder-les obrir amb normalitat.

El mateix criteri se seguirà a la zona recreativa, on també s’ha localitzat un punt de major risc. Aquest espai es precintarà per evitar el contacte directe amb la superfície, i també es treballarà en l’aplicació de mesures que permetin utilitzar-la amb totes les garanties.

La zona de pàrquing s’obrirà amb normalitat, i en el marc de les accions a realitzar també s’acabarà d’estudiar l’ampliació de la pavimentació de la zona d’accés a l’aparcament més immediata des de l’avinguda del Mar.

L’informe final d’aquest estudi exhaustiu estarà disponible en uns dies, s’explica en la nota de premsa “però l’Ajuntament ha volgut conèixer l’avanç de les dades més significatives i contrastades per tal de programar al més aviat possible la reobertura de Can Torelló. Així, s’ha fet arribar aquesta informació als clubs i entitats usuàries de les instal·lacions municipals amb la finalitat que puguin fer les previsions necessàries de cara a la propera temporada”.

D’altra banda, l’Ajuntament, com ha fet des del primer moment, ha mantingut el contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya, a qui ha informat de l’evolució dels treballs i a qui enviarà l’informe final de l’estudi. L’ARC emetrà el seu preceptiu informe, que no només haurà de ratificar els treballs realitzats i les conclusions, sinó que serà molt rellevant de cara al projecte de creació de la nova Ciutat Esportiva de Can Torelló.

Finalment “L’Ajuntament expressa la satisfacció per poder restablir el normal funcionament de Can Torelló i manifesta el seu agraïment a les entitats i els clubs que utilitzen Can Torelló, a les famílies i i a les persones que hi treballen, per la seva paciència i comprensió davant d’un problema que podia haver compromès l’ús normalitzat d’aquestes instal·lacions, amb els inconvenients greus que això podia comportar. Així mateix, reitera, ara amb una base encara més sòlida, tant la voluntat d’aplicar les millores necessàries a les instal·lacions actuals com de tirar endavant la creació de la ciutat esportiva, un projecte beneficiós per a Gavà pel que representarà de millora dels equipaments cívics i esportius i de posicionament estratègic de la ciutat com a referent en l’àmbit esportiu.”.