Canvi ubicació Deixalleria mòbil
L’horari de funcionament es manté, és a dir de 10.00 a 10.55 hores

A partir d’aquest dimarts, la Deixalleria mòbil a Gavà canvia una de les seves parades i, enlloc de situar-se a la plaça Catalunya, s’aturarà a la plaça Pablo Neruda, concretament a l’alçada de la carretera Santa Creu de Calafell, prop del supermercat “Lidl . L’horari de funcionament es manté, és a dir de 10.00 a 10.55 hores. La raó del canvi és fer més eficient el servei ja que, recordem-ho, des de fa algunes setmanes a la plaça Catalunya funciona un Punt Verd on la ciutadania hi pot portar residus de petit volum pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària específica. Parlem, per exemple de les piles o les radiografies, passant per petits electrodomèstics, bombetes, pintures, olis, bateries, carregadors, routers, mòbils o fluorescents. Tot i això, el Punt Verd no admet alguns tipus de residus: runes, restes de poda, tèxtils, medicaments, i residus voluminosos o perillosos.

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil es un servei que es porta en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris amb un calendari preestablert.

La deixalleria mòbil pot ser adequada per apropar i reforçar el servei de deixalleria a les poblacions que ja disposen d’una instal·lació fixa, o per oferir el servei a poblacions petites on no n’hi ha. Les deixalleries mòbils depenen d’una deixalleria fixa on es destinen els residus recollits.

Un avantatge clar de la deixalleria mòbil és que un mateix equipament pot donar el servei de recollida selectiva a més d’un municipi, amb l’estalvi econòmic que això representa.