col·lutoris contra la Covid-19
La Farmàcia de La Rambla ven aquests col·lutoris contra la Covid-19

Una mesura extra de protecció contra la Covid-19 que està començant a prendre forma en els darrers mesos és l’ús de col·lutoris amb clorur de cetilpiridini (CPC). El CPC és un component químic que, diluït en aquests col·lutoris i segons les proves in vitro fetes fins ara, aconsegueix reduir fins a 1.000 vegades la capacitat de propagació del virus SARS-CoV 2.

Dani Muñoz, farmacèutic titular de La Farmàcia de La Rambla La Remei, explica que “el CPC té un efecte en el virus semblant al del sabó a les mans, el desnaturalitza, llavors quan fem gàrgares o glopegem aquests col·lutoris el que estem fent és matant el virus”.

El CPC ja s’estava estudiant amb variants prèvies del coronavirus uns dos o tres anys abans de l’esclat d’aquesta pandèmia. Els assaigs in vitro amb el CPC han demostrat que la transmissió es pot reduir fins a 1.000 vegades “durant un període aproximat de 4 ó 5 hores gràcies a una pel·lícula que queda després de glopejar o fer gàrgares i que fa que tota la saliva nova que es va produint en aquest temps, i que en una persona infectada porta el virus, surti desinfectada per la boca”.

Cal insistir en el fet de que aquests estudis “són in vitro, és a dir, en laboratori, i són els que indiquen aquesta disminució en la capacitat de propagació que és molt propera al 100%. Però no s’han fet els estudis en viu, i quan es facin el lògic és pensar que aquest percentatge baixarà. Segurament en un termini de pocs mesos tindrem aquests resultats en viu, però els indicis són bons i tot sembla indicar que la protecció, si no és tan alta, serà probablement molt elevada”.

Muñoz defensa l’ús d’aquests col·lutoris “igual que utilitzem el gel hidroalcohòlic, és a dir, com una mesura d’higiene complementària a les altres, i per exemple, una estratègia encertada en una oficina seria que al matí tothom glopegés o fes gàrgares amb aquest tipus de producte”. De totes maneres, “en cap cas aquests col·lutoris són substitutius de la resta de mesures de protecció com l’ús de mascaretes o la distància social, es tracta de mesures que són totes complementàries. Sí que podríem discutir si l’ús de col·lutoris és potser una mesura més efectiva que la dels gels ja que afecta directament a la font de propagació, però mai serà més important per exemple que l’ús de mascaretes”.