camí del Turó

Aquesta setmana han començat els treballs d’adequació del Camí del Turó del Calamot al Camí del Cul per la Masia de ca n’Horta. L’objectiu de la intervenció és dotar el camí, de 2 quilòmetres de longitud, de les condicions necessàries perquè pugui ser utilitzat com a via verda per a vianants i ciclistes. És a dir, per a la pràctica segura i agradable de l’esport i el lleure en convivència amb l’espai natural.

El camí existent té una amplada mitjana de 2,5 metres amb ferm de terreny natural. Parteix del Parc de Bombers fins a la cruïlla del carrer Barcelona amb l’avinguda Bertran i Güell, passant pel turó del Calamot, el parc del Calamot, la masia de ca n’Horta, la carretera C-245 i el camí del Cul. Forma part d’un itinerari de 16 quilòmetres que enllaçarà el castell d’Eramprunyà fins a Gavà Mar.

El recorregut passa per pinedes, àmbits de garrofers i oliveres en una plataforma principalment de terra compactada i insercions de pedra del Garraf.

camí del Turó
Imatges del camí on es portaran a terme les actuacions (Foto: Ajuntament de Gavà)

Les obres mantenen el caràcter natural del camí actual, per la qual cosa es prioritzen els materials naturals i les reconduccions d’aigua que afavoreixen el seu manteniment. Es crearà una plataforma de 2,6 metres d’amplada mitjana, amb un ferm homogeni i anivellat. Això comportarà la regularització de les plataformes, la incorporació de guals de vianants adaptats, i la reducció dels pendents. Quedarà limitat el pas de vehicles de motor i de ciclistes de carretera o velocitat.

Com que la vegetació envaeix el camí en alguns trams, mentre que en altres envaeixen els laterals, es farà una desbrossada lateral per recuperar l’amplada del camí, i una desbrossada intensiva per recuperar la seva traça, atenent les necessitats.

L’obra no afecta cap arbre ni arbreda protegida pel Catàleg i ordenança d’arbres i arbredes d’interès a Gavà. Serà necessària la tala d’un conjunt d’arbres amb risc de caiguda per bolcament total o trencament parcial de l’arbre i possible afectació a les persones usuàries del camí. Es tracta de 10 exemplars de pi blanc i dos de pi pinyoner que poden comportar un risc de caiguda. Aquesta actuació està avalada per l’informe previ d’idoneïtat del Departament de Medi Ambient i Transició Ecològica, i estarà senyalitzada amb cartells informatius.