Comptes municipals: Gavà ja té pressupost per al 2022

El Ple Municipal ha aprovat avui els comptes, una setmana després d’haver estat presentat a la ciutadania en Audiència Pública, amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de Podemos, PP i Junts per Gavà i el posicionament en contra d’ERC i Ciutadans.

El portaveu del PSC, Jordi Tort, ha definit el pressupost “com una eina que aposta per les oportunitats, el treball, els barris, el feminisme, l’economia circular, l’esport, la salut, la inclusió social, en definitiva un pressupost que garanteix una vida plena a les persones sigui quina sigui la seva situació”

ERC ha votat en contra, el seu portaveu Antoni Roselló ha explicat el seu posicionament de vot perquè “el pressupost respon a un model caduc i obsolet que defensa la continuitat de la política del totxo”.

El portaveu de Ciutadans, Francisco Gavilán, ha explicat que el seu grup votava en contra, entre altres raons “perquè és un document conté incerteses per no dir falsetats com els diners que s’ingressaran per plusvàlua i que vostés no poden garantir”.

Miguel Herrera, portaveu de Podemos, ha explicat l’abstenció del seu grup “s’han eliminat partides destinades a ajudes socials amb l’argument de que no s’utilitzen però aquest criteri no s’aplica a d’altres…Potser haurien de fer més publicitat d’aquestes ajudes o revisar els barems o pensar en quines ajudes necessita la ciutadania abans de fer-les desapareixer”

Junts per Gavà s’ha abstingut. El seu protaveu Isidre Casas ha manifestat que “aquest no són els nostres pressupostos però tenim en compte el moment actual i que la ciutadania demana respostes, ens abstindrem”.

Mònica Parés, la portaveu del PP, ha explicat el seu posicionament de vot, l’abstenció “nosaltres sempre hem donat suport a les polítiques socials però també hem dit sempre que la millor política social es la creació de llocs de treball i d’activitats que generin riquessa”.

La distribució de la despesa prioritza les persones i els serveis i equipaments que es posen al seu abast, així com les polítiques que garanteixin el bon funcionament d’una ciutat neta, segura i cívica i amb un espai públic de qualitat.

El 30% de la despesa consolidada es destina a les polítiques adreçades a garantir el benestar de les persones, reforçant el suport a aquelles a qui la pandèmia ha deixat en major situació de vulnerabilitat. També destaca l’aposta per l’educació i per la joventut, i perquè Gavà continuï abanderant el compromís amb el feminisme i la defensa dels drets de les persones LGTBI.

Al manteniment i millora de l’espai públic i els equipaments, i a la millora dels barris es destina el 24% de la despesa. Una consignació que ha de permetre que la ciutadania continuï gaudint d’una ciutat de qualitat, accessible i integradora i d’uns serveis eficaços que permetin viure el dia a dia en les millors condicions. Es continua així amb la implementació del nou model de recollida i gestió de residus, es procedeix a la remodelació integral de l’enllumenat de la via pública, i es posen en marxa noves intervencions per a una mobilitat sostenible i per a la millora i naturalització dels barris.

La seguretat ciutadana suposa el 8,7% dels recursos, per comptar amb una policia municipal més propera i eficaç, amb una major dotació de personal, i amb la tecnologia necessària, com ara càmeres de vigilància amb lectura de matrícules.

Consolidades aquestes despeses, els comptes municipals també s’orienten a la transformació urbanística, la preservació del territori i la transició ecològica i, per altra banda, al desenvolupament econòmic i l’economia circular.

Al primer àmbit es destina prop del 4,5% del pressupost, per consolidar un model de ciutat sostenible ambientalment, saludable i equilibrada. Una ciutat que protegeix l’entorn, dona solucions a les necessitats d’habitatge de la ciutadania, i genera nous espais de transformació urbana i activació econòmica.

Ho farà amb el desplegament del Pla Local d’Habitatge, amb el desenvolupament progressiu de sectors urbanístics –Gavà Ponent, Roca, Resintex i Llevant Mar-, i de nous espais econòmics, ambientalment sostenibles i innovadors, com el sector Els Joncs i el sector Roca. També impulsant projectes que transformaran la ciutat ja consolidada, com la remodelació dels carrers Vandellòs i Ametlla, a Gavà Mar, i Santa Teresa i Tresols, al nucli urbà. Unes intervencions que s’afegeixen a la transformació de la C-245, al projecte de reforma de l’avinguda Eramprunyà i la plaça Catalunya, a la creació de la primera escola bressol municipal, i a la consolidació de la masia de ca n’Horta, emmarcada en el projecte Barcelona-Gavà-Natura.

Les polítiques de reactivació econòmica suposen prop del 7% de la despesa. Una partida adreçada a contribuir a la recuperació de l’ocupació, a donar suport al teixit empresarial i comercial, i a continuar impulsant l’economia circular, la innovació i la projecció de Gavà a escala internacional.

Per altra banda, les despeses de personal municipal preveuen un augment del 6,23% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió de vacants i contractes per programa que els darrers anys no s’ha pogut pressupostar per contenció de la despesa corrent, i el creixement fruit de l’impuls de nous projectes.

Així mateix, les despeses en béns i serveis augmenten el 2,50%, i les transferències corrents el 2,87%. Estan destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10.860.000 a PRESEC i 954.743 a GTI– i a consolidar les subvencions i els ajuts a la ciutadania.

1 milió menys de deute

Els estalvis acumulats permeten continuar amb la reducció del deute municipal. Entre 2021 i 2022 es preveu una reducció del deute en 1.074.000 euros, amb una ràtio que passarà dels 428 euros per habitant el 2021 a 402 euros a finals de 2022.

La ràtio legal d’endeutament passarà així del 37,31% el 2021 a un 33,81% l’any 2002, molt lluny del 110% del límit establert per la Llei d’Hisendes Locals, sent aquest el millor indicador de la solvència dels comptes municipals i la seva capacitat per mobilitzar recursos per a donar serveis i prestacions a la ciutadania de Gavà.

Congelació fiscal

Els estalvis importants en la càrrega financera, fruit de la progressiva reducció del deute municipal gràcies a una gestió rigorosa i eficient, permeten consolidar els recursos destinats a les polítiques socials, que s’han reforçat des de l’esclat de la pandèmia, sense apujar la pressió fiscal.En 2022 es congelen la totalitat d’impostos i taxes municipals. Es mantenen les ajudes a diferents col·lectius i s’amplien els beneficis fiscals.

Així, l’IBI, que registra la segona congelació consecutiva i la quarta en els últims cinc anys, incorpora una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’import per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar. Se suma a beneficis ja existents en altres tributs per incentivar la instal·lació de fonts d’energia netes i renovables, i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

També s’inclouen incentius a la millora de l’ampliació d’habitatge públic, com ara l’exempció de la taxa per ocupació de l’espai públic a les obres destinades a la construcció o reforma d’habitatges de protecció oficial, tant en règim de compra com de lloguer.

Els ingressos per impostos directes disminueixen l’1,72%, davant la incògnita de com afectarà a la recaptació final la nova fórmula de càlcul en l’impost de la plusvàlua. També disminueixen les previsions d’ingressos patrimonials en ajustar-se a les concessions que realment s’executaran sobre elements del patrimoni municipal.

Les aportacions d’altres administracions creixen el 19,53%, bàsicament per l’increment en la participació de tributs de l’Estat. També augmenten els ingressos provinents de la Diputació de Barcelona en incloure’s el Pla de resiliència en l’anualitat de 2022.