conferència de Raquel Sánchez 2018
L'alcaldessa va parlar a la conferència d'una segona transformació de la ciutat

Sota el títol “Gavà, el futur ha començat ” l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va analitzar ahir els principals projectes de la ciutat. Sánchez va començar la seva intervenció recordant que “una alcaldessa compareix davant dels ciutadans cada dia, cada hora, a cada barri, a cada carrer, però convé aturar-se i abordar amb més profunditat el moment i els reptes de la ciutat”.

Raquel Sánchez va definir una segona transformació de la ciutat que es pot ubicar en el mapa de Gavà “a una banda la del nou sector de la Roca i a l’altra el barri de Ponent units pel nou eix de la C-245, creuada per la Rambla revitalitzada des de la plaça Catalunya i el Mercagavà, passant per la nova Unió de Cooperadors i connectant amb els polígons i el nou sector productiu dels Joncs, per arribar fins a la platja i Gavà Mar on hi haurà la Marina i Llevant Mar, passant per Can Torelló”.

La nova Ciutat Esportiva de Can Torelló reforçarà, segons Sánchez “el seu caràcter de ròtula entre el nucli urbà, el parc agrari i l’accés cap a Gavà Mar i la platja, un exemple clar de com relligar les franges que estructuren el nostre territori”.

En les properes setmanes començarà el procés per afrontar el projecte de la nova Ciutat Esportiva de Can Torelló, un projecte que, segons l’alcaldessa, “no només ens reforçarà localment, sinó que situarà Gavà en el mapa de les ciutats esportives de referència”. L’Ajuntament oferirà els espais actualment en desús de l’antiga caserna per tal que un operador o entitat hi pugui desenvolupar un projecte esportiu de primeríssim nivell. El projecte preveu la construcció d’una piscina descoberta pública i un nou pavelló poliesportiu. Com a contrapartida es modernitzaran i ampliaran les actuals instal·lacions municipals.

Pel que fa a l’eix de la C-245 s’està treballant conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat i estarà plenament definit en unes setmanes. L’alcaldessa va explicar que “estem dissenyant una lògica de mobilitat metropolitana que supera fronteres administratives i permet accedir als nodes urbans, prioritzant el transport públic”.

Per avançar en el criteri d’una nova mobilitat, Sánchez va destacar la reforma de la carretera Santa Creu de Calafell que va definir com “un canvi important que serà un nou eix cívic de Cornellà a Castelldefels i, a Gavà, el nou eix de Ponent fins a la Roca”.

El barri de Gavà Mar també canviarà la seva fisonomia amb més espai públic, de més qualitat i més sostenible. En aquest sentit, Sánchez va destacar “la inversió de mes d’1 milió d’euros en espai públic, un nou tram de passeig marítim, el sector de la Marinada, que serà un espai per a ús hoteler i turístic, el Centre de Mar, que serà un equipament d’ús social i la preservació de la platja” .

Progrès

L’Espai Roca es perfila com el projecte més important en l’àmbit econòmic, l’alcaldessa va explicar que “volem fer partícip al conjunt de la ciutat i per això estem fent un procés d’informació i consulta” Per a Raquel Sánchez “parlar de l’Espai Roca vol dir parlar de més ciutat i nova indústria. Més ciutat vol dir més espai públic, més zones verdes, més equipaments, i també més habitatge, sobretot per donar solució al barri de la Barceloneta, vol dir obrir el recinte de Roca, vol dir millor mobilitat i vol dir nova indústria, projecció i capitalitat econòmica adaptant la indústria del segle XX a la del segle XXI”.

Junt a la Roca, els Joncs és altre dels projectes que garanteix el creixement de l’activitat econòmica “no podem perdre de vista que una part important del futur passa cada vegada més per la competitivitat de les ciutats i els territoris” va explicar Raquel Sánchez.

L’Economia Circular, la reutilització i la valorització dels residus en tota la cadena de valor, forma part dels nous models de negoci. En aquest sentit Sánchez va anunciar “una jornada justament la propera setmana per conèixer i compartir aquests projecte”.

Final de mandat

L’alcaldessa va recordar que l’any passat va presentar l’agenda de la sostenibilitat “una sostenibilitat urbana, econòmica, social i democràtica. Sostenibilitat com el nou paradigma. La voluntat i la capacitat de mantenir i millorar el que tenim, però alhora innovar, sostenibilitat com el valor i l’acció que defineix el model de Gavà”.

Raquel Sánchez va destacar que “ara, generem una nova il·lusió, ens hem guanyat el dret a un futur millor per Gavà i la seva gent, perquè ens hem mogut, no ens hem aturat, ens hem preparat i tenim les idees clares. Per això ara volem i podem fer el Gavà dels propers 5-10 anys per garantir un futur perdurable”.

L’acaldessa va reivindicar l’inconformisme i la rebel·lia de Gavà i la seva gent per superar obstacles i emprendre nous reptes i va afirmar que “tenim entre mans la segona fase de transformació i de progrés més important de la història de Gavà, una transformació sobre la base de la nostra agenda de sostenibilitat”.

En el marc de l’agenda de la sostenibilitat urbana i amb l’objectiu de preservar i donar categoria al nostre territori, Sánchez va presentar un nou model de residus i reciclatge. Sánchez va qualificar de “revolució verda” el nou model de recollida de residus i reciclatge i va anunciar que “a Gavà ens preparem per la resilència al canvi climàtica, dissenyem nous models de serveis i de producció en la transformació ambiental i tenim un repte doble:_ millorar la qualitat del servei i fer de la gestió de residus un exemple pràctic de sostenibilitat i preservació del medi ambient”.

L’alcaldessa va explicar que a Gavà generem 1.6kg per persona i dia de residus i l’índex de recollida selectiva és només del 35%. La proposta és aconseguir els objectius de la Unió Europea i reciclar el 50% de la brossa l’any 2020 i el 70% al 2030. Per això va explicar que “millorarem la recollida i la gestió de la fracció vegetal, abordarem millores en el servei porta a porta , renovarem pràcticament la totalitat de la flota de vehicles de PRESEC fent-la més eficaç i més eficient mediambientalment, canviarem totes les unitats de contenidors i completarem totes les àrees amb les cinc fraccions de recollida”.

Els projectes de millora de l’espai públic es treballen amb la mateixa idea de sostenibilitat fent la ciutat més eficient per al foment de la convivència, el consum energètic i la gestió dels recursos. L’alcaldessa va destacar els principals projectes dintre del marc de l’espai públic: el Junts fem Barri en execució i una tercera edició aquest any, la renovació del carrer de l’Anoia, l’obertura del carrer Rius i Taulet, la reforma del carrer de la Rectoria i l’asfaltat de carrers i supressió de barreres arquitectòniques. Sánchez va definir aquests projectes com “fruit de la innovació urbana i social”.

Participació ciutadana

El model de ciutat participativa i inclusiva que proposa el govern municipal engloba també els equipaments. Raquel Sánchez va posar com a exemples la recuperació de la Unió de Cooperadors i el Nou espai per aturats i emprenedors a l’antic Informal. En el cas de la Unió de Cooperadors, l’alcaldessa va explicar que “hem aplicat innovació i coneixement en la presa de decisions, hem sumat l’expertesa tècnica dels arquitectes i els urbanistes a la vegada que hem facilitat en la participació dels ciutadans i ciutadanes per imaginar el destí de la nova Unió de Cooperadors”.

L’alcaldessa va destacar com altre dels eixos fonamentals del projecte de ciutat, l’educació “la formació –va assenyalar Sánchez- és essencial per al progrés social. La gent de Gavà ha d’estar preparada per al futur que estem construint i, per això, és un dels àmbits on estem incidint amb més intensitat”. El CDIAP al nou Espai Sant Jordi, el Nou Projecte Educatiu de Ciutat, el programa Ponts cap a l’Ocupació, el Talent a les Aules, l’Institut Escola de Gavà Mar, la nova pista coberta del Marcel·lí Moragas i els diversos programes de beques, van ser alguns dels temes destacats per Raquel Sánchez que va a afegir que “tenim pendent situar l’Institut Bruguers a l’alçada de la qualitat i el dinamisme que demostra aquest centre”.

L’alcadessa va finalitzar la seva intervenció recordant que Gavà està preparada per afrontar els reptes de futur “la nostra obligació es posar Gavà en primer lloc i com alcaldessa ho seguiré fent des de les raons i des del diàleg. Buscant acords tangibles i tendint ponts”.