Els primers integrants de la Taula
Els primers integrants de la Taula

La Sala de Plens va acollir ahir a la tarda la constitució de la Taula de Turisme de Gavà, un espai de treball que vetllarà pel desplegament de les accions del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat, que té com a objectiu principal assolir un turisme sostenible i de qualitat basat en la preservació dels recursos culturals i naturals i que sigui econòmicament eficient.

La Taula de Turisme de Gavà té una composició mixta i integra els principals actors públics i privats implicats i compromesos amb el turisme local. Presidida per l’alcaldessa, Raquel Sánchez, compta amb una àmplia representació de l’Ajuntament: tinents d’alcalde dels àmbits de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat; de Ciutat i Territori, i de Benestar i Acció Social, així com representants de tots els grups polítics municipals. També del sector turístic privat (hoteler, restauració i lúdic) així com d’altres sectors vinculats: comerç, parc empresarial, pagesia, i entitats culturals i socials de referència a la ciutat.

L’alcaldessa Raquel Sánchez va explicar que la constitució de la taula “tanca la primera fase del Pla Estratègic de Turisme, un document amb una base sòlida, creada des del rigor i l’anàlisi, que fa una diagnosi dels recursos i potencialitats de la nostra ciutat i, sobretot, perfila el model de promoció turística que volem per a Gavà, basat en la sostenibilitat, el d’una ciutat equilibrada que respecta el seu entorn”. Sánchez va posar en relleu el rol del nou òrgan “que anirà definint les accions que durem a terme i també farà el seguiment i la governança del pla. Aquí estan representades les forces polítiques del Consistori però també, i sobre tot, els sectors econòmics de la restauració, de l’allotjament, també la cultura i l’esport… En definitiva, tots els atractius que tenim a la nostra ciutat, siguin naturals o patrimonials. I també un teixit associatiu que esdevé una fortalesa, una riquesa de la nostra ciutat”.

El tinent d’alcalde de l’Àmbit de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat, Ramon Castellano va assegurar que “avui ens dotem d’un òrgan fonamental per poguer tirant endavant aquest Pla Estratègic de Turisme per als propers 10 anys, una feina feta per primera vegada a Gavà i que s’ha fet al llarg d’un any amb el suport de la Diputació”. Una vegada aprovat el Pla el següent pas ha estat la constitució de la Taula “l’organ que debatrà i proposarà al govern que apliqui accions de promoció de la ciutat, per donar a conèixer el nom de Gavà a nivell de la província de Barcelona, a nivell de Catalunya, de la resta de l’Estat Espanyol fins i tot a nivell internacional”.

El Pla Estratègic de Turisme de Gavà defineix un model d’organització i gestió de l’activitat turística contemplant la creació de la taula, de caràcter executiu, de la qual dependran les comissions de treball que abordaran els productes i mercats més prioritaris: Turisme Actiu i Esportiu; Cultural i Gastronomia, i Turisme i Esdeveniments.

Turisme sostenible i de qualitat

El Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat té l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica en aquest sector, posicionar la ciutat i posar en valor els seus actius patrimonials i culturals. És fruit d’una anàlisi de la situació actual de l’activitat turística a Gavà i d’una estreta col·laboració entre el sector públic i privat. El document, ratificat de manera unànime pel Ple Municipal, defineix el model de destinació turística de Gavà.

El pla defineix les línies estratègiques bàsiques de desenvolupament turístic del municipi, fruit del coneixement a fons de la situació actual i d’una visió compartida entre el sector turístic i econòmic i l’Ajuntament de Gavà. Uns eixos d’acció que han de permetre disposar en els pròxims anys d’un producte turístic de qualitat i atractiu que posicioni Gavà en el mapa turístic de Catalunya.

La proposta estratègica se sustenta en una fase d’anàlisi i diagnosi prèvia, que ha permès definir els principals actius que té Gavà. Entre les seves principals fortaleses hi ha la seva ubicació privilegiada, dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i connectada amb una important xarxa de comunicacions, i els seus recursos naturals: la platja, que tot just acaba de revalidar la bandera blava, el Parc del Garraf i el Delta del Llobregat amb el Parc Agrari i els espais naturals.

Destaca també el seu ric patrimoni cultural. El Parc Arqueològic Mines de Gavà i el Castell d’Eramprunyà també són elements d’atracció importants juntament amb el Museu de Gavà i el Refugi Antiaeri, dues instal·lacions ubicades en el nucli urbà. S’hi afegeix un ampli calendari d’esdeveniments en què destaquen la Fira d’Espàrrecs, el Festival Internacional de Titelles i cites esportives que poden convertir-se en un pol d’atracció turística. A més, es compta amb la previsió d’urbanització i construcció de nous equipaments.