Constituït el Consell Municipal de l’Esport
Constituït el Consell Municipal de l’Esport

Aquest dilluns, la sala de Plens de l’Ajuntament ha acollit la constitució del Consell Municipal d’Esports, la creació del qual ja va quedar aprovada al Ple del passat mes de maig, i que esdevé un ens de caràcter participatiu, deliberatiu i consultiu per donar suport a les entitats i clubs de la ciutat, fent-les partícips de les polítiques municipals adreçades a promoure l’activitat esportiva com a eina d’integració, de foment de la vida saludable i de la igualtat d’oportunitats, així com de dinamització econòmica.

Presidit per l’alcaldessa Gemma Badia, o en el regidor o regidora qui delegui, hi formen part representants de clubs o associacions esportives de la ciutat. També es compta amb la ciutadania, les associacions comercials i entitats empresarials, amb associacions socials que treballen la inclusió en el món de l’esport, amb els Jocs Escolars, i amb representació de tots els grups polítics municipals i regidors no adscrits.

Entre les seves funcions hi haurà les de col·laborar en la política de foment i promoció de l’esport a Gavà, estudiant i fent propostes de les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit i contribuint a planificar les solucions corresponents.

També proposarà i promourà accions que contribueixin a reforçar l’atractiu esportiu de la ciutat, facilitant l’accés de la ciutadania a l’activitat física i esportiva, i a posicionar Gavà com a referent de l’esport. A més estudiarà i debatrà propostes respecte l’impacte d’esdeveniments econòmics en l’economia local, i fomentarà l’associacionisme i la seva gestió professionalitzadora.

Segons l’Alcaldessa “aquest nou òrgan creat posa de manifest la voluntat de l’equip de govern de seguir treballant pel foment de l’esport”

Segons l’Alcaldessa “aquest nou òrgan creat posa de manifest la voluntat de l’equip de govern de seguir treballant pel foment de l’esport, més enllà de la vessant competitiva, perquè a través de la seva pràctica, en especial entre els joves, es posa l’accent en altres valors socials, com pot ser el fer equip, l’esperit de superació o la igualtat”.

El Consell de l’Esport es reunirà en sessió plenària i pública un mínim dues vegades d’any, i es renovarà a l’inici de cada mandat de la Corporació municipal.