Corporació Municipal 2019-2023. Inici del mandat municipal
L’acte tindrà lloc a les 12 del migdia a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Avui es constitueix la nova Corporació Municipal. Els 21 regidors i regidores que van obtenir representació a les eleccions municipals del 26 de maig, prenen possessió dels seus escons.

La constitució de la Corporació té una litúrgia que començarà amb la constitució de la Mesa d’edat: el Secretari General de l’Ajuntament, el regidor de més edat i el més jove, són els membres d’aquesta Mesa que declarà oberta la sessió.

A continuació la Mesa cridarà a cadascun dels regidors i regidores electes per ordre de llista més votada a menys votada i per l’ordre en què cadascú figuri en la llista corresponent. L’ordre serà: Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Poble Unit, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Podemos, Junts per Gavà i Partit Popular.

Una vegada comprovades les credencials, el regidors i regidores aniran pujant i se situaran davant de la taula ubicada al centre de la tribuna per procedir al jurament opromesa del càrrec de regidor o regidora.

Els càrrecs electes hauran de respondre a la pregunta : “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Gavà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. Els regidors i regidores respondran: “sí, ho juro o prometo o qualsevol fórmula legal admissible”.

Una vegada constituït l’Ajuntament es procedirà a l’elecció d’alcalde o alcaldessa. Poden ser candidats i candidates tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes.

La votació serà nominativa i pública i a la vista dels resultats es declararà proclamat l’alcalde o alcaldessa. Avui, serà la candidata del PSC, Raquel Sánchez, qui resulti escollida i revalidi l’alcaldia al haver obtingut el PSC majoria amb 11 regidors.

Una vegada faci el jurament i rebi el bastó de mans del president de la mesa, l’alcaldessa ocuparà la presidència i farà entrega del distintiu, l’escut de Gavà, als regidors i regidores que s’incorporen a aquest mandat i que són: Alba Riba, Mercè Campodarve i Julio Tenorio del PSC; Montserrat Arnau i Miquel Roselló d’ERC; Estela Ortega de Podemos i Isidre Casas de Junts per Gavà

Finalment, l’alcaldessa cedirà la paraula als portaveus dels grups polítics i, per últim, Raquel Sánchez pronunciarà el seu discurs i es donarà per tancat l’acte de constitució del nou Ajuntament, un mandat que s’inicia avui i finalitzarà l’any 2023.