Espai Jove La Casa Gran
Espai Jove La Casa Gran

El Pla Local de Joventut de Gavà 2018-21, inclou el programa de joves i igualtat, un programa que pretén fomentar unes relacions més justes i igualitàries entre els i les joves incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de joventut. És per això que en el marc d’aquest programa s’elaboren programes específics que permeten reflexionar sobre les relacions dels i les joves i transformar-les per esdevenir més justes i igualitàries.

Una de les noves accions que es durà a terme és la creació de la Nova Comissió Jove d’Igualtat, “un espai on els i les joves pugueu parlar d’igualtat, de gènere i de feminisme en un espai segur, on compartir i conèixer les experiències de cadascú. Un espai on treballar conjuntament per establir noves propostes i accions provinents dels i les joves de Gavà envers la igualtat”, expliquen fons del Departament de Joventut de l’Ajuntament.

El dimecres 10 de febrer, tothom que vulgui pot participar en aquesta primera trobada de la nova comissió que tindrà lloc a l’Espai Jove La Casa Gran, a les 18 h.

Per participar-hi, cal poSar-se en contacte amb La Casa Gran, al telèfon 618 76 27 72 o a l’Instagram de @gavajove.