Dues persones en horari de tarda i cap de setmana

L’Hospital Universitari de Bellvitge permet, a partir d’aquest, dilluns, l’entrada de dos visitants per pacient ingressat en situació d’hospitalització convencional entre les 17 i les 21 hores dels dies laborables i entre les 13 i les 21 hores en cap de setmana i dies festius. Entre les 13 i les 17 hores dels dies laborables, l’accés dels acompanyants continuarà limitat a una sola persona, segons expliquen des del centre hospitalari.

Els pacients ingressats a la UCI o en àrees de semicrítics també veuen ampliat els horaris de visites: podran tenir un acompanyant cada dia de 7.15 a 8.30 hores; de 13.30 a 15 hores (la única franja activa fins ara) i de 19 a 21 hores. “Aquests horaris podran gaudir d’una certa flexibilitat dins el marc del programa d’Humanització de les Unitats de Crítics, sempre en funció de l’estat i necessitats dels pacients, les famílies i la dinàmica de treball de les mateixes unitats. En el cas dels afectats per la COVID-19, podran rebre visites dos cops per setmana en l’horari que s’acordi amb els responsables de la unitat”, manifesten.

La presència d’acompanyants a Urgències continua totalment restringida, excepte en casos de pacients amb problemes importants de mobilitat, deteriorament cognitiu i menors d’edat. Els acompanyants podran quedar-se a la sala d’espera prèvia al triatge, sempre i quan l’aforament permeti mantenir les condicions de seguretat.

A Consultes Externes, els gabinets d’exploració i proves i el bloc quirúrgic es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient. A l’àrea de Reanimació Postquirúrgica (RPQ) l’horari d’entrada de l’acompanyant serà 10 a 10.30 hores i de 19 a 19.30 hores. En el cas de l’àrea de Reanimació d’Urgències (REA), serà de 13.30 a 14.30 hores i de 20 a 21 hores.

En tots els supòsits, es demanarà als acompanyants que guardin les mesures de prevenció necessàries, com ara l’ús de mascareta i les distàncies segures. I es tindrà en compte la capacitat d’aforament de les sales d’espera per regular, si cal, el nombre de persones que hi poden romandre.

La situació excepcional provocada per la pandèmia va fer que, el 21 de març, amb l’objectiu d’evitar la transmissió del virus, l’Hospital Universitari de Bellvitge restringís totalment l’entrada de visitants i acompanyants a tot el centre, llevat de les situacions de final de vida i altres casos excepcionals.

Paral·lelament, es va posar en marxa un circuit d’informació als familiars i acompanyants per via telefònica. Aquest circuït continuarà en funcionament en totes les situacions en què sigui necessari. Aquelles famílies que necessitin aclariments podran fer-ho trucant als telèfons 634 298 442 i 634 298 427.