Durant el passeig és fonamental seguir les pautes generals d'higiene
Durant la sortida amb el gos hem d'evitar el contacte amb altres animals o persones

L’estat d’alarma decretat a causa del coronavirus ens obliga a quedar-nos confinats a casa però permet treure al carrer els nostres gossos per atendre les seves necessitats fisiològiques.

Per treure al carrer el nostre gos hem de tenir en compte unes normes. Les sortides han de ser curtes, només amb la finalitat de cobrir les necessitats fisiològiques i hem d’evitar en tot moment el contacte amb altres animals o persones.

També es necessari que portem una ampolla d’aigua amb una mica de detergent per rentar l’orina i bosses per a recollir les defecacions.

Hem de prioritzar els horaris de menor afluència i com a norma general, durant el passeig, hem de seguir les pautes de no tocar res i evitar tocar-nos la cara, els ulls i la boca. Una vegada arribem a casa, ens hem de rentar les mans amb tota cura.

Si necessitem portar la nostra mascota al veterinari, hem de procedir com en el cas de les persones. Primer podem trucar i fer una consulta telefònica i el veterinari o veterinària ens dirà si és necessari fer una consulta presencial.

Les cliniques veterinaries es mantindràn obertes durant tota la crisi per atendre les necessites de les nostres mascotes.