Alumnat d'educació primària de l'escola l'Eramprunyà
Alumnat d'educació primària de l'escola l'Eramprunyà

La preinscripció escolar per al curs 2021-2022 per al segon cicle d’educació infantil (P3-P5) i educació primària serà del 15 al 24 de març, i per educació secundària obligatòria (ESO), del 17 al 24 de març.

El procés es farà de manera telemàtica. Les sol·licituds només es podran presentar a través de la pàgina web de la Generalitat: preinscripcio.gencat.cat.

LOME (Oficina Municipal d’Escolarització) que té la seu a l’Ajuntament de Gavà donarà suport a aquelles famílies que no disposin dels mitjans necessaris per lliurar la preinscripció, en horari de tarda i amb cita prèvia, durant el període de preinscripció. Per sol·licitar cita prèvia cal enviar un correu a: xarxagavaeduca@gava.cat o bé trucant al telèfon de l’OME: 93 263 92 60.

Criteris generals d’admissió de l’alumnat

40 punts. Per germans escolaritzats al centre o si pares o tutors legals que hi treballen.

30 punts. Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.

20 punts. Lloc de treball dins de l’àrea de proximitat.

10 punts. Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència.

10 punts. Formar part d’una família perceptora de la renda mínima d’inserció (pares o tutors).

10 punts. Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pares, tutors o germans.

Criteris complementaris

15 punts. Per formar part d’una família nombrosa o monoparental.

Oferta educativa

L’oferta educativa a Gavà es compon de sis escoles públiques, una d’educació especial, tres instituts públics (un d’ells és un institut escola, l’Institut Escola Gavà Mar), cinc col·legis concertats, dos privats, dues llars d’infants públiques, 9 de privades (P2 col·legi Immaculada Concepció i col·legi Santo Angel) i una escola d’adults.

Com l’any passat, el mapa escolar de Gavà es distribueix en dues zones per a educació infantil i primària: nucli urbà i Gavà Mar. Per a educació secundària hi ha una única zona. Té caràcter preferent a l’Institut Escola Gavà Mar l’alumnat que passa de 6è a 1r d’ESO.

Per al curs vinent hi haurà un grup més de P3, (en total seran 21), ja que l’escola Marcel·lí Moragas tindrà, novament, dos grups. D’altra banda a 1r d’ESO es perd un grup a l’Institut El Calamot, en comptes de 4 n’hi haurà 3 perquè per a l’any que ve pugen 2 grups de 6è a l’Institut Escola Gavà Mar i no 3. A 1r de batxillerat hi haurà un grup més a l’Institut El Calamot, ja que finalitzen 2 grups de 4t d’ESO a l’Institut Escola Gavà Mar i es necessita augmentar el nombre de places.

Coincidint amb la campanya de preinscripció l’Ajuntament va posar en marxa la campanya “Escoles públiques de qualitat. És clar” amb l’objectiu objectiu d’informar les famílies. Per això va enviar una carta a les famílies amb infants que han d’iniciar l’etapa educativa a P3 i els que tenen fills i filles que han de cursar 1r d’ESO, juntament amb un díptic amb tota la informació del procés i de les jornades de portes obertes.