El Bicibox permetrà estacionar patinets i altres vehicles de mobilitat personal
El Bicibox permetrà estacionar patinets i altres vehicles de mobilitat personal

A partir d’aquest dimecres, 1 de febrer, l’AMB permetrà que els patinets i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP) es puguin aparcar de manera segura als mòduls del Bicibox. Es tracta d’una mesura vigent fins que duri la prohibició temporal d’accés d’aquests vehicles al transport públic

Accés i ús del servei Bicibox

Per utilitzar el Bicibox, s’haurà d’estar donat d’alta del servei i tenir el vehicle registrat. Poden donar-se dues situacions:

  • Que s’estigui donat d’alta del servei perquè ja s’utilitza l’aparcament de bicicletes. En aquest cas, només cal registrar el patinet o VMP.
  • Que no s’estigui donat d’alta del servei i, per tant, no s’hagi fet servir amb anterioritat. Aleshores cal donar-se d’alta al Bicibox i, també, registrar el patinet o VMP.

Informació detallada per donar-se d’alta aquí

El servei és gratuït. Per conèixer la normativa i les condicions d’ús aquí.

El servei Bicibox de l’AMB

El Bicibox, un servei metropolità complementari al transport públic, es presta de manera gratuïta i té com a objectiu l’aparcament segur de bicicletes. Tot, per fomentar la intermodalitat i els desplaçaments sostenibles per la metròpolis de Barcelona. El servei del Bicibox té actualment 19.488 usuaris i 2.453 places. Funciona amb diferents formats: en mòduls al carrer (de 14 o 7 places), en aparcaments de gran capacitat a prop d’estacions de tren (per exemple, a Gavà i Badalona), en estacions de metro (per exemple, a Pompeu Fabra o a Parc Logístic), i en locals a peu de carrer, com en el cas del de Sant Joan Despí.