El Hospital de Viladecans flexibilitza les mesures
Hospital de Viladecans

D’es d’aquest dimecres, 9 de març, l’Hospital de Viladecans flexibilitza les mesures restrictives establertes. ​

En aquest sentit, a partir d’aquesta data es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient al Servei d’Urgències. Els professionals informaran de l’horari d’acompanyament establert i lliuraran una targeta d’identificació als acompanyant que serà necessària per poder accedir al Servei.

En aquesta línia, es permetrà també l’acompanyament d’una persona als pacients que tinguin cita a les consultes externes de l’Hospital. Els pacients hospitalitzats al Centre també poden rebre visites d’un acompanyant per pacient en l’horari establert (es recomana que sigui sempre la mateixa persona).

El centre avança però, que “es poden produir excepcions en aquestes mesures en funció de l’estat clínic i sociofuncional dels pacients i serà l’equip assistencial el que validarà aquestes excepcions (pacients CUIDA’M o tributaris, grans dependents, situació d’últims dies, etc.)”.