El Hospital de Viladecans impulsa les donacions de còrnies
L'Hospital de Viladecans impulsa les donacions de còrnies

L’Hospital de Viladecans ratifica la progressió com a centre referent a la seva àrea d’influència i durant el 2023 va practicar 17 extraccions de còrnies, superant els registres d’anys anteriors. “La dada és bona i evidencia l’evolució del centre en aquest àmbit. La majoria de les donacions procedeixen de pacients en cures pal·liatives a l’entorn sanitari, pel que cal insistir en la transcendència de les implantacions de teixits i seguir incentivant les donacions”, afirma el Dr. Domingo Bleda, especialista d’Hospitalització a Domicili del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Viladecans (HV).

La còrnia és el teixit en forma de disc transparent que hi ha davant l’iris i la nineta de l’ull. El seu trasplantament està indicat quan existeixen lesions que dificulten o impedeixen una visió correcta o comprometen la integritat de la cambra anterior del l’ull. El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Viladecans practica aquest tipus d’intervenció des de l’any 1995 i anima els professionals del centre a col·laborar en l’obtenció de còrnies i altres teixits. “Les extraccions reverteixen directament en la millora de l’atenció als pacients, tant de l’Hospital de Viladecans com d’altres centres“, recorda el Dr. Sergi Sedó, especialista del Servei d’Oftalmologia de l’HV.

Qui pot ser d​onant de còrnies?

Els requisits per a ser donant de còrnies són menys restrictius del que es pensa. La donació de teixits la pot fer tothom simplement compartint la voluntat amb la família i/o les persones més properes. L’edat límit en aquest moment són 89 anys. Haver patit un càncer, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament.

Només es rebutgen les donacions de les persones que pateixen malalties hematològiques, neurològiques (Alzheimer, Parkinson, ELA, Creutzfeldt-Jakob…) i de les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o el VIH, entre d’altres. Tampoc poden ser donants els positius de malalties autoimmunes com el lupus eritematós sistèmic (LES) o l’artritis reumatoide (AR), així com amb antecedent de xenotrasplant o trasplantament dels següents teixits: còrnia, escleròtica, duramàter o d’altres teixits oculars.
Per fer-se donant de còrnies, igual que de qualsevol altre teixit o òrgan, és important parlar-ho amb l’entorn més proper i deixar-ne constància a La Meva Salut. Arribat el moment, i si es compleixen les condicions, un professional sanitari plantejarà a la família l’opció d’efectuar la donació d’òrgans o teixits al difunt.