El Ple a favor de millorar la Formació Professional
Jordi Tort, portaveu del PSC

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat per unanimitat una declaració política presentada pel PSC, amb esmenes de Junts per Gavà, on es demana la millora de la planificació, el procés d’admissió i l’oferta formativa de la Formació Professional per tal que “s’adapti a les necessitats sectorials i territorials i a la demanda formativa de la ciutadania, amb l’objectiu d’oferir una formació, una qualificació i requalificació professional de qualitat, actualitzada i vinculada als sectors emergents, i on es contemplin els recursos necessaris”

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, segons el portaveu del grup socialista, Jordi Tort, “intentar que la Generalitat faci una aposta ferma per la Formació Professional, i és que veiem que les empreses i els diferents agents socials i econòmics necessiten que hagi una oferta d’estudis adequada al que s’ofereix”. A més, Tort ha qualificat com a “greu” el fet que “l’any passat 28.000 joves que sortien de l’ESO i volien fer Formació Professional no tenien accés als estudis perquè l’oferta de places no era l’adequada” per això diu “cal que treballem plegats per cercar solucions efectives, promoure itineraris formatius, millorar el servei d’orientació professional al llarg de tota la vida i un pla per evitar l’adandonament dels estudis”

Posicionament dels grups

El regidor no adscrit, Miguel Ángel Ibáñez, considera que “el text ha millorat amb les esmenes” i espera que “el PSC a nivell català defensi aquestes demandes en el procés de negociació amb ERC perquè s’incloguin en els pressupostos”.

Des del Partit Popular, Mónica Parés, diu que “votem a favor per convicció, perquè allà on hem governat sempre hem apostat per aquests estudis” i afegeix que “per seguir enfortint aquesta via formativa s’han de dignificar les condicions dels docents i també calen accions des dels ajuntaments amb programes educatius i elaborant convenis amb les empreses i dignificat ”

Des de Junts per Gavà, el seu portaveu, Isidre Casas, precisa que “cal apostar per un educació integral i de qualitat i que doni resposta a les necessitats empresarials, per això cal establir vincles amb el teixit productiu. Així mateix, cal impulsar plans estratègics incidint amb l’aprenentatge continuat i la requalificació, de manera que les persones aturades o les ocupades en sectors en transformació puguin tenir feina”.

Des de Podemos, el seu portaveu, Miguel Herrera, diu que “l’educació és el pilar base de la societat, per això “necessitem una formació de qualitat i unes noves generacions ben preparades ”. pel que fa l’FP Herrera considera que “a nivell a Catalunya calen moltes millores, tant en els centres com pel que fa a les condicions laborals del professorat i de la resta de treballadors dels centres”.

Des de Ciutadans, el seu portaveu, Francisco Gavilán, assegura que “l’FP és una formació essencial que s’ha de millorar”

Des d’ERC, la regidora Marta Jiménez, diu que “tot i no estar d’acord amb tot l’exposat compartim l’esperit del text” i si “bé és cert que tot i que en els darrers anys s’ha dignificat l’FP cal seguir treballant en aquesta línia, ampliant l’oferta i, sobretot, millorant l’accés al grau superior des del cicle mitjà, i per fer-ho, cal esforç i sobretot recursos” .