El Síndic presenta al Ple el seu informe del 2017
Joan Martínez, Síndic de Greugues de Gavà

Joan Martínez, Síndic de Greuges de Gavà, va presentar l’informe anual de 2017 en la sessió plenària del mes de maig. El Síndic va aprofitar aquesta ocasió per recordar que “per sobre de les lleis, de les normes, dels drets o DE les obligacions estan el sentit comú i la consciència”. El Síndic va explicar que aquest és “el paradigma de tota la feina que ha de realitzar una Sindicatura de Greuges, però ha de ser una forma de vida de totes les persones que desenvolupin com a feina l’administració dels drets i obligacions dels ciutadans, tant de forma voluntària, com sota una prestació econòmica”.

El Síndic va recordar que “aquesta Sindicatura ja va adoptar la norma de l’atenció a qualsevol ciutadà o ciutadana que desitgés ser atesa i, si era necessari, derivar les consultes als serveis corresponents. Fer d’intermediaris també és treball d’aquesta Sindicatura i les persones s’han sentit més ateses”.

En declaracions als mitjans de comunicació, Joan Martínez, va valorar com a “positiva la feina que hem desenvolupant, tot i que segueix havent problemes que s’han de solucionar, però en general el treball és satisfactori”. El Síndic va afegir que “com a aspecte negatiu destacaria que la ciutadania, a vegades, no fa la intervenció que ha de fer, és a dir, quan tinguin una queixa que vinguin i la presentin i, a partir d’aquesta presentació, la Sindicatura es comprometem a defensar-la i presentar-la, però sobretot, que no es quedin a casa pensant que allò s’ha fet malament i ja està”.

El Síndic va explicar que “estem fent campanyes d’informació sobre la figura de la Sindicatura i les seves funcions a través de la premsa, la ràdio, la televisió i de forma personal fins i tot amb assemblees públiques”. Joan Martínez va destacar “la gran voluntat i altruisme amb els quals es realitza aquest treball “ i va reclamar “un pressupost que ens permeti desenvolupar el projecte en tota la seva visió, sota un rigorós control però amb la llibertat que permeti portar el projecte al més alt nivell”.

Durant el 2017 la Sindicatura va atendre 17 consultes d’àmbit privat, 15 d’altres administracions i dins de l’àmbit municipal: 10 amb inici d’actuacions i 6 d’informació i assessorament.

Quant a les gestions, 4 d’elles s’han resolt a través de la conciliació i 2 han estat desfavorables. S’ha tramitat un expedient d’ofici i respecte als expedients de queixa s’han presentat 8 dels quals 6 han estat admesos. El número d’actuacions de la Sindicatura ha estat de 63.

El Síndic va rebre les felicitacions i el suport de tots els grups municipals per la feina feta. Joan Martínez va aprofitar aquesta compareixença per recordar que el treball de la Sindicatura ha d’arribar a la ciutadania “en forma de garantia, de democràcia, d’atenció, de servei, de germanor i sobretot de demostració d’un bon treball que els doni tota la confiança al seu Ajuntament, que és la seva casa”.