Els dentistes només atendran urgències

Després de decretar-se l’Estat d’Alarma al nostre país per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i contenir la propagació del coronavirus, el Consell General de Dentistes ha instat als seus col·legiats a atendre “només urgències” i que “ajornin la resta d’intervencions” en les seves clíniques.

“El Reial decret pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 no contempla el tancament dels centres sanitaris, categoria en la qual s’inclouen les clíniques dentals”, afirmen.

En aquest sentit, Óscar Castro Reino, president del Consell General de Dentistes, assenyala que l’Organització Col·legial “no té potestat per a ordenar el tancament de les clíniques dentals i que cada facultatiu pot adoptar la mesura que consideri oportuna, però apel·la a la responsabilitat i professionalitat de tots els col·legiats d’Espanya per a afrontar aquesta situació sanitària. En el cas de no tancar, aquestes són alguns suggeriments”:

  • Atendre solament les urgències i emergències, ajornant els altres tractaments.
  • Permetre el teletreball per al personal d’Administració.
  • Escalonar els torns del personal sanitari.

Nou informe tècnic

Així, el Consell General de Dentistes ha elaborat un nou informe tècnic centrat específicament en les recomanacions i mesures a prendre per al control de la infecció en la consulta dental. El Consell General de Dentistes “mostra la seva absoluta disposició a col·laborar amb el Govern i les autoritats sanitàries amb la finalitat que aquesta greu situació se solucioni al més aviat possible”, afirmen. Així mateix, els insta “a prendre les mesures econòmiques oportunes que facilitin els ERTE i les exempcions fiscals, permetent pal·liar el daltabaix econòmic dels professionals autònoms en aquesta enorme crisi, amb l’esperança i desig que es pugui tornar a la normalitat amb la major promptitud”