Enllestida la reparació de la canonada del sistema de sanejament

L’AMB i Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle de l’aigua, han finalitzat la reparació del col·lector d’aigües residuals al terme municipal de Gavà, que el passat 26 d’octubre va patir un trencament provocant una fuita d’aigües residuals.

A les 3.30h de la matinada d’ahir dijous es va col·locar l’últim tram de tub, i es van realitzar totes les unions. En total, s’han tallat i retirat 4 tubs trencats, amb una llargada total de 29 metres lineals. Les unions entre els trams de tub s’han reforçat amb morter i brides del tipus “Arpol”, per evitar nous trencaments. En acabar, s’ha tornat a posar en marxa el bombament cap a la depuradora de Gavà-Viladecans. Posteriorment, s’ha procedit a tapar la rasa amb les terres i a aplanar el terreny.

Avui s’ha estat transvasant, mitjançant una bomba, l’aigua residual que ha acabat al canal de pluvials de la corredora Mestra. Es preveu que aquesta actuació es mantingui en marxa com a mínim fins el proper dimarts.

Mentre ha durat la reparació, 11 camions cisterna han garantit el transvasament d’aigua residual per minimitzar el vessament, i l’AMB ha vigilat en tot moment l’estat de la barrera de sorra de la sortida del la platja de les Palmeres, per evitar en tot moment abocaments a la bassa de la UPC.

De cara a la setmana vinent, l’AMB portarà a terme les tasques de restauració dels terrenys i del camí afectat.

L’AMB i Aigües de Barcelona seguiran informant del desenvolupament de la reparació en les properes hores i dies.