Epidèmia de grip a nivell moderat
Epidèmia de grip a nivell moderat

L’epidèmia de la grip a Catalunya se situa a nivell moderat amb 359,2 casos per 100.000 habitants, segons el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2019-2020). Les taxes d’incidència més altes han estat en menors de 5 anys (amb 961,7 casos per 100.000 habitants); seguit dels menors entre 5 i 14 anys (856,4); dels adults d’entre 15 i 64 anys (162,1) i finalment dels adults majors de 64 (41,5 casos).

Durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, s’han notificat 26 nous casos greus hospitalitzats de grip. I, des de l’inici de la temporada (a principis d’octubre), un total de 234 casos greus, el 72,6% dels quals no havia rebut la vacuna de la grip aquesta temporada. Els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 77.361 urgències, de les quals el 9,31% han requerit ingrés hospitalari. Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 7,6% i els ingressos hospitalaris han baixat un 8,5%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2019, l’activitat urgent ha augmentat un 4,6% i el nombre d’ingressos ha disminuït un 14% (les dades no són comparables perquè els períodes epidemiològics són diferents al 2019 que al 2020). L’augment de l’activitat s’explica per l’epidèmia de la grip.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 77,6% són pacients adults (60.082), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (17.279). En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics ha augmentat un 17,1%.

Per nivell de prioritat, el 36,5% de les urgències són de nivells I, II i III (és a dir, de major gravetat), i el 63,5% de nivell IV-V o baixa prioritat. Aquests percentatges es mantenen les darreres setmanes.

Pel que fa als equips d’atenció primària, durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, s’han atès un total de 731.177 visites, un 8,8% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 710.164 s’han fet als centres d’atenció primària i 28.013 al domicili del pacient.

Per grups d’edat, el 18,6% de les visites han estat d’infants de fins a 15 anys; el 47,8% d’adults d’entre 15 i 64 anys i el 33,6% restant de persones majors de 65 anys.