ERC pregunta per les taules i consells que no s’han tornat a convocar

ERC Gavà preguntarà al Ple de l’Ajuntament per les taules i consells constituïts al 2022 com la de sostenibilitat o el d’esports, que “havien de suposar un impuls de la participació ciutadana i associativa en aquests àmbits i s’havien de reunir de manera plenària i pública amb regularitat”.

La formació recorda que al març de 2023 van demanar que “s’entregués la documentació relativa a plans existents o previstos, documents que s’havia compromès a entregar als assistents de la taula del clima en el termini d’una setmana després de la constitució de la Taula el novembre de 2022” i que “les diverses taules i consells tenien un termini fixat per la periodicitat de les reunions, tres mesos en el cas de la del Clima o un mínim de dues vegades l’any en el cas d’esports, però més d’un any després, ni s’ha entregat la documentació demanada per tal que els integrants de les taules facin la seva feina ni s’han tornar a reunir”.

Per tot això, Esquerra requerirà a l’equip de govern que “s’entregui la documentació demanada i que es reuneixin les diverses taules i consells amb la regularitat prevista”.