Albert Massana

ERC Gavà presentaran al Ple Municipal d’aquest dijous una Proposta de Resolució per aturar el Pla de Ponent perquè diuen que “està obsoletja que “respon a uns plantejaments obsolets en què l’únic que es tenia en compte era el creixement continuat de les ciutats i una economia basada en l’especulació immobiliària, sense tenir en compte l’impacte que aquest creixement té sobre el medi, la sostenibilitat a llarg termini i el benestar ambiental de la població”.

ERC recorda que l’esmentat projecte va ser aprovat fa 14 anys “en base al Pla General Metropolità de 1976 i implica la urbanització de l’espai que hi ha entre Gavà i Castelldefels, eliminant el corredor natural entre el Garraf i el Delta del Llobregat i “s’havia d’executar entre els anys 2006 i 2017 en previsió d’un creixement anual local de 1034 habitants, encara que el creixement real ha estat de 174, i ja, des d’un inici, fou rebutjat per la majoria de la ciutadania de Gavà que no vol veure com es destrueix l’entorn natural de la ciutat”. ERC precisa que “davant aquest rebuig, el pla va incorporar la construcció d’habitatge social, per les promocions que s’han fet no han beneficiat als ciutadans de Gavà, i molt menys els joves, pels alts requisits de solvència econòmica que requereix la hipoteca necessària per adquirir un pis de protecció oficial”.

Els republicans creuen que “avui, els criteris a prioritzar són l’emergència climàtica mundial i la sostenibilitati per tant, “cal que es modifiquin els Plans urbanístics en vigor seguint el nou Pla Director Urbanístic Metropolità que s’està redactant en base als nous criteris abans esmentats”.