Es multipliquen per 6 les proves PCR setmanals
Laboratori Territorial Metropolitana Sud

En l’inici de l’emergència sanitària del coronavirus, en els mesos de març i abril d’enguany, a l’Hospital de Bellvitge es realitzaven unes 300 PCR diàries, que corresponien al diagnòstic de les persones que arribaven amb símptomes al centre. Gairebé sis mesos després, el Servei de Microbiologia i Parasitologia fa 2.000 PCR diàries de mitjana, procedents de tot el territori de la GTMS (Gerència Territorial Metropolitana Sud) del ICS. De les 14.700 PCR realitzades la setmana del 21 al 27 de setembre, un 6,2% van donar resultat positiu.

“Hem passat de la realització de PCR com a diagnòstic al garbellat de la població sana. Això ha provocat un redimensionamiento del Servei que ni tan sols haguéssim pogut imaginar fa sis mesos; de la necessitat ha sorgit un projecte de creixement”, explica la Dra. M. Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia i Parasitologia de l’Hospital de Bellvitge.

L’augment progressiu de la capacitat de resposta del servei ha estat possible gràcies a un augment de personal, equipament tecnològic i de l’espai físic, a més de la implicació i esforç de tots els professionals del servei i de moltes altres unitats de l’hospital.

El Laboratori de Microbiologia treballa 24 hores, dividides en 3 torns, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any, tant per al diagnòstic microbiològic als hospitals de la seva àrea (hospitals de Bellvitge, Duran i Reynals i Viladecans), com per a donar sortida a les mostres que arriben de l’Atenció Primària de tot el territori de l’Àrea Metropolitana Sud. Des de l’inici de la pandèmia, s’ha dut a terme un increment de la plantilla de facultatius especialistes i s’ha duplicat el nombre de tècnics de laboratori. “A més, s’han reforçat les guàrdies i s’ha desenvolupat una dedicació extraordinària a la Covid-19 de tota la plantilla, ja que fins a un 80% de la mateixa s’ha format en tècniques de diagnòstic de coronavirus”, tal com destaca la Dra. Carmen Ardanuy, cap de secció del servei.

Aquest increment de professionals ha anat acompanyat de la incorporació progressiva de nous equips automatitzats per analitzar un gran volum de mostres de manera contínua i ràpida. Així, l’Hospital de Bellvitge ha afegit en els últims mesos 6 nous equips, que han permès atendre pics puntuals que han superat les 4.000 PCR diàries.

El creixement del Servei de Microbiologia derivat de la pandèmia ha comportat també l’ampliació de les seves instal·lacions, ocupant bona part de l’espai dels antics quiròfans de l’hospital. Això ha propiciat una adaptació ràpida d’aquests espais, amb la instal·lació de les connexions informàtiques, de control de temperatura ambiental i els requeriments elèctrics necessaris per al funcionament dels nous equips, punters en l’anàlisi de mostres. Per a la implantació d’aquesta sèrie de canvis sense que afectessin l’activitat ha estat fonamental “la col·laboració dels equips de compres, infraestructures, gestió de residus i neteja, així com la implicació de la Gerència i la Direcció de l’hospital”, segons destaca la Dra. Domínguez.

Nous procediments de detecció

A part de donar resposta a les necessitats de PCR de tot el territori, el Laboratori de Microbiologia també està intervenint activament en l’avaluació de nous procediments de detecció de la Covid-19.

D’una banda participa en l’anàlisi de la fiabilitat d’un test ràpid per a la detecció del coronavirus. Es tracta d’un test d’antígens que facilita la presa de la mostra i permet tenir el resultat en 15 minuts. Tal com explica la Dra. Ardanuy, “estem avaluant els reactius comercialitzats per a determinar la seva fiabilitat i en quin àmbit poden ser més útils, ja que en oferir resultats en 15 minuts, la mostra no necessitaria viatjar en el laboratori”.

Un altre projecte destacat, és el pooling, que impulsa l’Institut Català de la Salut (ICS) per a ampliar la capacitat d’estudi de la població asimptomàtica amb tècniques de combinació de mostres. Es tracta d’un sistema de garbellat per a col·lectius de baixa incidència que realitza una única PCR d’un conjunt de mostres d’entre 8 i 10 persones.