Es vacunaran els cuidadors de persones amb malalties minoritàries
Es vacunaran els cuidadors de persones amb malalties minoritàries

Salut ha avançat un altre col·lectiu que serà prioritari en el procés de vacunació contra la COVID-19 a Catalunya. Serà el de les persones que cuiden persones afectades per malalties minoritàries, sobretot aquelles que estan a càrrec d’infants, que són majoritàries.

Segons Salut “s’ha incorporat a l’estratègia de vacunació catalana, com a grup prioritari, els i les cuidadores informals que tenen cura de persones amb malalties minoritàries, perquè són una peça clau per protegir els més vulnerables. En concret, s’oferirà la vacuna a tots els cuidadors principals de les persones que pateixen alguna d’aquestes malalties que tenen una gran dependència. De fet, de les persones afectades adultes aquesta vacunació de cuidadors ja està en marxa.

Les malalties minoritàries

Les malalties minoritàries (MM) són greus, cròniques i poc freqüents. Afecten a menys de 5 de cada 10.000 persones. N’hi ha més de 7.000, un 80% de les quals són d’origen genètic i es manifesten sobretot durant la infància. La detecció precoç d’aquestes malalties és clau per garantir una millor qualitat de vida als afectats. Generalment impliquen diversos òrgans i comporten una complexitat i una discapacitat important.

A Catalunya, les malalties minoritàries afecten més de 350.000 persones i cada vegada és major el nombre de medicaments orfes autoritzats i comercialitzats. De fet, a l’àmbit del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) al 2019 es van tractar  amb medicaments orfes més de 9.700 pacients diagnosticats de malalties minoritàries, amb una despesa total superior als 200 milions d’euros. Aquestes dades són similars a les publicades en altres països europeus i suposen un important repte que els sistemes de salut han de