Espanya premia la sostenibilitat dels edificis dels pisos de can Ribes

L’edifici de pisos protegits que l’IMPSOL ha construït a can Ribes ha obtingut el premi AVS 2023 de l’Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo a la millor edificació sostenible d’obra nova. Es tracta d’una promoció de 136 habitatges públics amb flexibilització d’usos i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere.

El millor edifici sostenible d’habitatge públic d’Espanya és a Gavà
L’acte d’entrega de premis ha tingut lloc va tenir lloc aquest dimecres, 29 de març, al Palacio de la Exposición de València

Aspectes valorats pel jurat

  •  L’aposta per l’arquitectura mediterrània a través d’una configuració modular
  •  La bona integració de l’edifici a l’entorn
  •  La introducció de mesures passives en el disseny
  •  L’elevada qualitat dels espais, amb la incorporació de verd i un dipòsit d’aigües pluvials
  •  L’equilibri en els costos
  •  L’ús d’energia renovable per al funcionament del sistema de climatització
  •  La quantitat de llum i la ventilació creuada natural existents a tots els espais

L’acte d’entrega de premis ha tingut lloc va tenir lloc aquest dimecres, 29 de març, al Palacio de la Exposición de València

Els pisos de can Ribes

La promoció consta de 136 habitatges, dels quals 64 són de tres dormitoris, 64 són de dos dormitoris i 8 són d’un dormitori). Del total de pisos, 63 són de lloguer i 73 de venda. L’edifici també disposa d’un local comercial de 840 m2 útils i un soterrani amb 136 places d’aparcament.

Aquests habitatges protegits s’ha construït al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preserva el patrimoni natural i paisatgístic. L’accés als habitatges es produeix des d’aquest espai naturalitzat, enjardinat amb espècies autòctones i de baixa demanda hídrica.

Les estratègies ambientals implementades han permès obtenir una qualificació energètica A en emissions. Les més importants són les següents:

  • Reducció de la demanda energètica als habitatges (incrementant els aïllaments i afavorint la ventilació creuada).
  • Ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica (amb aerotèrmia) per a la calefacció mitjançant terra radiant i producció d’aigua calenta.
  • Recollida d’aigües de pluja per al reg o aprofitament de la inèrcia tèrmica pròpia del tipus constructiu (materials amb propietats per conservar la calor i després transferir-la).

Els habitatges de l’IMPSOL, pensats tant per al model tradicional de família com per a noves maneres d’habitar, potencien al màxim les relacions amb el seu entorn. Cada un està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars, que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació. Per tant, es poden organitzar de múltiples maneres, de manera que es flexibilitzen els usos que s’hi poden desenvolupar i permeten adaptar-se als canvis.

Cada estança està envoltada d’espais de transició cap a l’exterior: a la façana, un balcó corregut d’1,3 m; cap al pati –i de manera quasi simètrica– uns espais corredor que actuen com a galeria i converteixen les zones de circulació en sectors complementaris d’1,60 m, on s’inclouen els banys, zones d’emmagatzematge o espais annexos a les sales.