Fins al 15 d’octubre es poden sol·licitar beques educatives
Les beques són una ajuda a per cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa dins i fora de les aules.

Les famílies interessades en sol·licitar una beca escolar tenen de termini fins el 15 de octubre per sol·licitar-la. Les beques són una ajuda a per cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa dins i fora de les aules.

Les beques que es poden sol·licitar aquest curs són per menjador per a infants de les dues llars públiques, el complement de les beques menjador del Consell Comarcal, les beques menjador per a la Secundària, les beques per socialització de llibres, les beques per l’adquisició de llibres, les beques pera les sortides curriculars, les beques per activitats extraescolars, les beques de reforç per alumnes amb necessitats especials, les beques d’estiu i casals i les beques de suport a la inclusió en els casal d’estius.

Les beques es poden sol·licitar a l’OAC,a l’Ajuntament de Gavà, o a través de la seu electrònica.

Beques de mobilitat

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en mara, aquest curs escolar, les beques de mobilitat per facilitar al jovent d’entre 16 i 29 anys que estiguin cursant estudis post-obligatoris especialitzats que no es duguin a terme a la ciutat.

Segons dades del Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el 18% de la població jove de Gavà, prop de 1.300 joves, segueixen aquest tipus d’estudi fora del municipi.

Per obtenir aquesta beca s’han de tenir entre 16 i 29 anys, estar empadronats a Gavpam estar matriculats a un cente educatiu i complir uns requisits d’ingresos de la unitat familiar. El llindar màxim per a una unitat familiar de dues persones és de 34.500.000 d’euros anuals bruts fins als 42.000.000 euros anuals bruts per a unitat familiar de set persones.

Per beneficiar-se de les beques de mobilitat, a las quals l’Ajuntament ha destinat 60.000 euros, es concediran 400 beques de 150 euros per finançar un trimestre de transport en una zona a través de targetes T-Jove, T-Mes i T-Trimestre.