Fòrum de la Gent Gran de Gavà
Integrants del Fòrum

La sala de plens de l’Ajuntament ha acollit, aquest dimarts, la constitució del Fòrum G3 de la Gent Gran de Gavà, un ens que neix després del treball fet pel grup motor i que vetllarà per fomentar la participació i fer propostes per a promoure d’envelliment actiu.

L’alcaldessa Raquel Sánchez s’ha mostrat “convençuda que el treball del Fòrum serà profitós per posar en valor les idees dels diferents agents implicats i poder dissenyar les polítiques d’envelliment actiu més adient”, un concepte que, al seu entendre, “en els darrers anys ha guanyat pes, ja que la vellesa no es veu com abans, sinó com un cicle de la vida on s’obren oportunitats”, d’aquí “la importància de poder articular, entre tots i totes, propostes en favor seu i que, a la vegada, resultin positives per al conjunt de la ciutat”.

El grup motor estableix una freqüència trimestral de reunions i estructura els temes a treballar a través de comissions on també es compta amb la intervenció d’experts en la matèria. S’estableix que cada dos anys caldrà renovar un terç dels seus participants i s’haurà de trobar un cop a l’any. Els seus principals objectius passen per integrar persones, serveis i col·lectius relacionats amb la gent gran, promoure espais de participació, divulgar els valors de l’envelliment actiu i establir sinèrgies entre sectors.

Entre els temes treballats pel grup motor se n’han prioritzat dos: el foment de l’autonomia i la lluita contra la solitud. Per tal d’aprofundir sobre aquestes necessitats s’han pogut escoltar un parell de ponències. Una titulada “Els recursos per fer front a la pèrdua d’autonomia”, guiada per l’infermer geriàtric i director de desenvolupament corporatiu del grup Mémora, Josep París, i l’altra titulada “El voluntariat vinculat a la soledat” de la doctora Montse Celdrán, psicòloga i patrona de la Fundació Amics de la Gent Gran.

L’Alcaldessa ha destacat la seva feina i els ha animat a seguir, assumint el seu compromís personal de “tirar endavant les propostes plantejades, en la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament”.

Manifest del Dia Internacional de la Gent Gran

L’acte ha culminat amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Gent Gran on s’han reivindicat, entre d’altres coses, “una sanitat pública de qualitat, ben finançada, que respongui de manera ràpida, professional i respectuosa i, on més enllà de la recepta de fàrmacs, es faci una atenció basada en la prevenció i la promoció del benestar, com la nutrició i la fisioteràpia als CAP” i unes “pensions dignes i periòdicament actualitzades” tot recordant que “moltes persones grans, com les vídues, reben pensions irrisòries i es veuen abocades a la pobresa i a l’aïllament”. El text també ha reivindicat “el paper actiu de les persones grans que sovint són puntals en el suport de les famílies i tenint cura dels néts” i la necessitat de comptar amb “residències públiques amb preus raonables”.

El manifest ha conclòs exigint “el dret de la gent gran a viure amb seguretat i dignitat, sense patir cap tipus de discriminació, violència o abandonament per motius de procedència, raça, cultura, religió, edat, situació econòmica o qualsevol altra condició”.