Pla de Protecció Civil Municipal
Gavà activa el Pla de Protecció Civil Municipal

Gavà és un dels 279 municipis on ahir dimecres es va activar el Nivell 3 del Pla ALFA de risc d’incendi davant l’onada de calor i l’elevat risc d’incendi dels propers dies. En base a això, Gavà ha activat avui dijous el Pla de Protecció Civil Municipal en alerta de risc d’incendis forestals amb efectes des d’avui mateix, 12 d’agost, i fins a la desactivació del Nivell 3 del Pla ALFA. Podeu consultar aquí el decret que signa l’alcaldessa accidental, Rosa Maria Fernández.

La resolució aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix determinades restriccions atesa l’activació simultània del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) així com el Pla ALFA.

Les mesures pels municipis amb Nivell 3 del Pla ALFA són aquestes:

  • La suspensió, amb retorn a punt d’origen, de totes les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.
  • Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies, estades esportives i similars, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
  • Suspensió de l’activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10:00 hores i les 20:00 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita.
  • -Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.
  • -Limitació de la circulació del transport dins del bosc de productes forestals en horari de 10:00 hores a 20:00 hores.
  • – Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis. Aquesta limitació no serà d’aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

Totes les mesures seran vigents fins a les 00:00 hores del dimarts 17 d’agost, però no totes comencen a aplicar-se a l’hora. Les dues primeres entraran en vigor a les 12:00 hores de demà divendres, 13 d’abril, mentre que la resta ja són en vigor des del mateix moment que la Generalitat va emetre ahir dimecres aquesta resolució, signada pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

El decret de l’Ajuntament de Gavà, vista la resolució de la Generalitat, estableix algunes mesures addicionals de caràcter local per garantir el compliment de tot el que dicta el govern català. Primer de tot, s’informarà de la situació al Comitè d’emergències municipal. Després, es donarà avís també als àmbits i departaments municipals amb atribucions vinculades a l’actual situació de risc, principalment Acció Social, Espai Públic, PRESEC, i Seguretat i Convivència.

D’altra banda, es prohibeix la circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a les zones forestals entre avui dijous i fins a la desactivació del Nivell 3 del Pla ALFA. I, per descomptat, es prohibeix totalment fer foc en zones forestals i el seu entorn, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena i similars.