L’Ajuntament de Gavà, Aigües de Barcelona i Cetaqua promouran projectes d’economia circular a la ciutat
L’Ajuntament de Gavà, Aigües de Barcelona i Cetaqua promouran projectes d’economia circular a la ciutat

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez; el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, i el director del centre tecnològic de la companyia Cetaqua, Carlos Montero, han signat avui un conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un estudi d’aplicació d’un model d’ economia circular a Gavà.

Aquest estudi incorporarà una guia metodològica d’economia circular, basada en la relació entre aigua, energia i residus, per implementar diferents accions per reduir, reutilitzar i reciclar els recursos de Gavà. El projecte estudiarà els recursos del nucli urbà, el cicle urbà de l’aigua, el polígon industrial i el Parc Agrari per identificar potencials col·laboradors entre ells.

L’alcaldessa Raquel Sánchez, ha destacat que “aquest conveni s’emmarca en la nostra estratègia basada en la nostra agenda de la sostenibilitat i això ens porta a implementar polítiques i projectes que permetin fer realitat el nostre compromís amb el medi ambient. Aquest acord ens ha de permetre tenir una guia metodològica de l’economia circular i, a partir d’aquí, establir les mesures que podem aplicar a Gavà de la mà del teixit econòmic i productiu per esdevenir un referent d’aquest nou model econòmic i social al territori”.

Per la seva banda, el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha destacat “l’aposta d’Aigües de Barcelona per l’economia circular i el desenvolupament sostenible com a eixos fonamentals de la seva estratègia. I no trobem millor escenari possible que el que ens ofereix Gavà per fer realitat unes iniciatives que ens permetin avançar cap aquesta nova manera d’entendre la indústria, l’empresa i la societat”.

El director general de Cetaqua, Carlos Montero, ha manifestat que “el centre tecnològic posarà tot el seu coneixement al servei d’aquest estudi que analitzarà l’estat actual de la sostenibilitat al municipi de Gavà i definirà les mesures que es poden prendre per maximitzar el cicle de vida dels productes i serveis al territori, i en definitiva, per aplicar els principis de l’economia circular”

L’Ajuntament de Gavà posa a l’abast d’Aigües de Barcelona i Cetaqua la seva realitat, el seu coneixement i el contacte amb el món empresarial local. Actualment, s’estan realitzant entrevistes i reunions personalitzades amb les represes ubicades al Parc Empresarial Gavà per recopilar i analitzar la informació relativa a la gestió dels residus, els consums d’aigua i d’energia que empren en els seus processos productius, i els usos de l’aigua, entre altres aspectes. Unes reunions que s’han fet extensives a altres agents: el Parc Agrari del Baix Llobregat, el Parc del Garraf i Olèrdola, MercaGavà i Barnasud.

Actualment, Aigües de Barcelona gestiona l’estació de depuració d’aigües residuals (EDAR) de Gavà, que contribueix a la recuperació mediambiental del delta i el Parc Agrari del Llobregat, gràcies a la línia de tractament que permet la regeneració i reutilització de l’aigua tractada. A més, també té beneficis ecològics perquè l’aigua regenerada es retorna als corredors del delta del Llobregat el que permet preservar el seu aqüífer al restituir part dels recursos hídrics a la zona, de l’ordre de 3 hm3 l’any.

Gavà: cap a un nou model econòmic i social més sostenible

La signatura d’aquest conveni referma el compromís de Gavà per un desenvolupament sostenible i l’economia circular.

El mes de març, l’Ajuntament de Gavà va ser impulsor, juntament amb altres 60 ciutats espanyoles, de la Declaració de Sevilla, que explicita la implicació de les ciutats amb l’economia circular. Aquesta mateixa setmana, l’alcaldessa va ratificar la seva adhesió a la Declaració en la reunió de la Red Española de Ciudades por el Clima celebrada a Riba Roja del Túria.

De forma paral·lela, Gavà ha treballat conjuntament amb Viladecans amb el projecte Ecoindústria, el primer de Catalunya que pretén implementar una estratègia d’economia circular integral en una zona geogràfica supramunicipal.

És un projecte orientat a les empreses d’ambdós municipis que volen revalorar els seus residus, amb la finalitat de trobar les possibles sinergies perquè els residus, l’energia, i els fluids d’una empresa siguin la matèria primera d’una altra o bé que es puguin generar subproductes. Es tracta de generar un nou model de negoci basat en el concepte d’economia circular que permeti a l’empresa ser més eficient en l’ús dels recursos i alhora reduir els costos de processos de producció en tant que redueix la generació de residus i treu profit d’alguns sobrants.

Amb aquest projecte s’han idenficat 75 sinergies potencials entre empreses, de les quals 6 ja han estat confirmades. El projecte tindrà continuïtat amb la participació d’un tercer municipi, El Prat de Llobregat. Serà una evolució del treball fet fins ara perquè esdevingui una iniciativa que inclogui la totalitat dels municipis del Delta del Llobregat.

Des de Gavà també es promou l’economia circular mitjançant una línia de subvencions a la millora de la competitivitat de les empreses del Parc Empresarial Gavà. Així s’ofereixen ajuts econòmics a les empreses que impulsin projectes d’ecoindústria i economia circular que arriben fins al 20% del total de la inversió amb un màxim de 5.000 euros per projectes.

També se subvencionen els projectes que fomentin la mobilitat sostenible dels treballadors/es de les empreses, i les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i/o a l’exterior. En aquests casos, la subvenció també arriba fins al 20% del total de la inversió amb un màxim de 5.000 euros per projecte.