Gavà aprova el III Pla Local d’Igualtat
L’Ajuntament de Gavà ha obtingut el distintiu per la igualtat de gènere SG CITY 50-50 que atorga l’associació ForGender Seal

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat inicialment el III Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Gavà 2022-2026. El document inclou 78 accions organitzades en tres línies estratègiques i un dels seus principals objectius és incorporar transversalment la perspectiva de gènere.

Es treballarà per promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes en el conjunt de les actuacions del Consistori. D’altra banda, es vol garantir l’equilibri en la representació i participació de les dones en totes les esferes de la vida i situar la igualtat en el centre de les polítiques municipals.

Altres objectius són: garantir l’accés a l’educació i la cultura des d’una perspectiva de gènere, prevenir i actuar contra les violències masclistes i reduir les desigualtats territorials dins la ciutat.

Entre les accions a desenvolupar trobem:

  • Ampliació dels serveis del SIAD
  • Ajuts a persones víctimes de violència masclista
  •  Programa de salut comunitària per a dones cuidadores
  • Dissenyar i implementar un Pla de Formació per Incorporar la Perspectiva de Gènere a les actuacions municipals.
  • Incorporar clàusules socials i de gènere a la contractació municipal.
  • Garantir perspectiva de gènere a les beques que gestiona l’Ajuntament.
  • Manual per un ús inclusiu i no sexista de les comunicacions de l’Ajuntament.
  • Actualització del Protocol d’Assetjament existent on s’inclou el mobbing.
  • Acompanyament i assessorament a espais, iniciatives o agrupacions informals de dones feministes i/o grups mixtes amb perspectiva feminista i incentivar la seva participació a la vida pública i política.