Gavà aprova el VI Pla Local de Joventut
Badia en una de les trobades amb els joves per preparar el pla

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat inicialment el VI Pla Local de Joventut, un document amb vigència fins el 2028, que vol esdevenir una eina per desenvolupar les polítiques de joventut a la ciutat que donin resposta a les noves necessitats detectades i expectatives del jovent del municipi.

En aquest sentit, la seva missió és posar a l’abast i oferir recursos, eines i instruments als i les joves per tal que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de vida, al llarg de la seva trajectòria vital i a través de la interacció individual i col·lectiva amb el seu context social, polític i econòmic.

Els àmbits i accions que s’aborden són:

  • Educació i Formació: potenciar el Pla de Transicions Escola-Treball, suport a l’estudi amb l’obertura de les aules d’estudi diürnes i nocturnes i les Beques Gavà Jove.
  • Treball i Mercat laboral: intensificar el Servei d’Orientació per l’Ocupació i la Formació, foment del Pla de primeres oportunitats laborals (Joves en pràctiques, programes ocupacionals d’estiu), curs de monitor/a de lleure, valoració d’implementació de Casa d’Oficis.
  • Habitatge i emancipació: ajuts al pagament del lloguer per joves, impulsar la captació d’habitatges destinats a joves, projecte d’estudi Masoveria Urbana.
  • Salut i Benestar: ampliació del Punt d’Escolta Afectiva, la potenciació dels agents de salut, el projecte de patis oberts, educador/es en accions d’oci nocturn i dinamitzadors/es en l’espai públic.
  • Igualtat i Diversitat: pla d’atenció a les situacions de discriminació i foment dels espais segurs i sensibilització en matèria d’igualtat en els espais relacionals dels i les joves (Guia educativa, dinamització en l’espai públic, punts liles i programes de caire inclusiu entre d’altres).