Nou model recollida selectiva

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Gavà va aprovar ahir una modificació de crèdit per valor d’1’9 milions d’euros que permet garantir el finançament per iniciar el procés que dotarà la ciutat d’un nou model de recollida de residus.

Actualment Gavà, és el dinovè dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en nivell de recollida selectiva, amb un percentatge de reciclatge del 34,55%,. Tot i que es tracta d’una xifra una mica superior a la mitjana, l’Ajuntament s’ha fixat l’objectiu de millorar-la significativament i situar la ciutat al grup capdavanter de les ciutats metropolitanes.

Des de l’Ajuntament, s’ha adquirit el compromís d’optimitzar els mitjans i facilitar la col·laboració de la ciutadania en el foment de la separació de residus, i per tant, millorar notablement les taxes de reciclatge i modernitzar el servei de recollida. I amb la finalitat clara de fer de Gavà una ciutat més sostenible, ecològica i responsable amb el medi ambient.

Els residus sòlids urbans domiciliaris estan constituïts per materials que són matèries primeres recuperables (paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica) i que per tant poden ser seleccionats i separats a casa nostra amb facilitat.

En aquest sentit s’ha decidit donar un fort impuls als serveis de recollida selectiva d’aquests residus urbans, posant en marxa un procés per dotar la ciutat d’un nou model de gestió de residus, que suposa la introducció de modificacions molt importants en la recollida domiciliària mitjançant el sistema de càrrega lateral. Aquests canvis passen per la renovació de contenidors i dels vehicles actuals de forma progressiva.

Dues fases

El nou sistema de recollida i gestió de residus es desenvoluparà en dues fases. A la primera que començarà a partir del mes de setembre de 2018, es realitzaran les següents accions:

– Es substituiran els contenidors de recollida per un model més actualitzat, funcional i adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, per a les fraccions de resta, paper i cartró, envasos i vidre.

El fet de disposar d’un mateix model de contenidor per a totes les fraccions, a més de permetre la unificació del servei i un millor aprofitament dels recursos, agilitzarà les tasques de buidatge, manteniment i neteja. A més, facilitarà una integració més amable amb l’entorn i la resta del mobiliari urbà de la ciutat.

– S’incrementa la flota actual amb 2 camions a gas natural amb recol·lector compactador de càrrega lateral, i 1 camió renta-contenidors de càrrega lateral, també a gas natural.

– S’incorpora un camió recol·lector petit a gas natural de 8 metres cúbics de capacitat, per impulsar el servei porta a porta de les fraccions orgàniques i resta a diferents sectors de la ciutat.

– Es renova la flota de vehicles municipals dels serveis de manteniment de la ciutat amb l’objectiu de tenir una flota molt més eficaç i eficient en la recollida de poda, per a les obres, i una hidro-netejadora de contenidors.

– Se substituiran 8 furgonetes de gasoil/benzina per altres de noves totalment elèctriques, que tindran la capacitat suficient per carregar i transportar les eines i materials necessaris o els residus que es recullin. Aquests vehicles tindran una autonomia de 150 kilòmetres i podran ser utilitzades ininterrompudament durant els torns de matí i tarda.

– S’iniciarà una campanya formativa i de conscienciació adreçada a la ciutadania, usuaris, treballadors així com al teixit comercial i social de la ciutat per tal d’aconseguir el màxim d’implicació.

En una segona fase, durant el 2019, es canviaran els contenidors de la fracció orgànica i s’afegiran els contenidors necessaris amb la finalitat que totes les àrees disposin de les cinc fraccions de residus.

Inversió i continuïtat del model

Després dels estudis elaborats pels serveis tècnics de l’Ajuntament i de l’empresa municipal PRESEC, el primer pas cap a aquest nou model s’ha fet amb la modificació de crèdit d’1,9 milions d’euros, un import total que permetrà finançar aquesta primera fase de la renovació de vehicles i l’inici de la substitució dels contenidors existents.

Els criteris d’aquest procés de renovació són els de dur terme la substitució progressiva dels vehicles amb més de 15 anys d’antiguitat per models 100% elèctrics o impulsats amb gas natural en aquells casos on l’alternativa elèctrica no cobreix encara els requeriments del servei.

Amb aquest canvi del model de recollida de residus no només volem arribar a uns índexs de reciclatge satisfactoris sinó que es pretén que Gavà esdevingui una ciutat referent matèria de reciclatge dins l’Àrea Metropolitana.