Gavà ja disposa d'un nou Pla d’Acció Cultural
Gavà ja disposa d'un nou Pla d’Acció Cultural

L’Ajuntament de Gavà ha rebut el “Pla d’Acció Cultural. Horitzó 2030” de mans del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un instrument que ha de servir de guia per desenvolupar la vida cultural del municipi en els propers anys.

Aquest projecte ha estat elaborat per ICC Consultors Culturals, amb el suport dels serveis tècnics del Programa d’Assessorament Cultural del CERC, en resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament de Gavà a través del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.

A partir d’un diagnòstic actual, l’estudi respon a les necessitats concretes que té Gavà però també va més enllà de les problemàtiques vigents, per dibuixar un model cultural de ciutat, que superi el curt i mitjà termini. El document es conforma com un pla propi de i per al sector, que hauria de comptar amb el temps suficient per transformar aspectes de la vida cultural que requereixen temps, recursos i diàleg.

El Pla d’Acció Cultural de Gavà se sustenta en una sèrie de valors que guien les accions a desenvolupar, com ara la sostenibilitat, l’equitat, la participació, la cooperació i el lideratge.

L’estratègia del pla s’estructura en cinc eixos vinculats a objectius finalistes i un de caire transversal relacionat amb la gestió i la governança de la cultura:

• Eix transversal: Adaptar espais, recursos i mecanismes de treball a l’estratègia cultural de Gavà.

• Eix 1. Cultura, educació i valors: Establir línies i projectes que vinculin l’àmbit cultural i l’educatiu, i plantejar un treball al voltant de valors ciutadans.

• Eix 2. Cultura, creació i creativitat: Desenvolupar el paper de Gavà com a viver de creació, reforçant les oportunitats formatives i de professionalització, els projectes emergents i innovadors i la oferta artística professional.

• Eix 3. Cultura i territori: Una mirada tant interna (cercant l’equilibri territorial urbà) com externa (en concepte de posicionament exterior i també de cooperació intermunicipal).

• Eix 4. Cultura, proximitat i participació: Vertebrar els equipaments amb potencial de cultura de proximitat sota un mateix projecte, millorar la comunicació general de la cultura i plantejar les bases per atendre les necessitats de l’associacionisme, afavorint el seu impacte.

• Eix 5. Cultura i patrimoni: Rellançar el potencial patrimonial tant natural com cultural, des d’una mirada àmplia però amb especial atenció als elements clau com ara les mines de Gavà i l’Arxiu municipal.

Podeu consultar el document complet en aquest enllaç.