Gavà planifica la seva acció internacional

L’Ajuntament de Gavà impulsarà un Pla de Projecció Internacional que ha de donar coherència a les diferents accions i iniciatives que ha posat en marxa en el darrer mandat. Aquest Pla ha d’esdevenir una eina indispensable per desenvolupar la seva estratègia d’internacionalització desprès d’anys de dur a terme diverses experiències internacionals.

El Pla ha de contribuir a projectar la ciutat en l’espai internacional amb l’objectiu de captar oportunitats i noves inversions aprofitant que Gavà es troba situada en un punt geogràfic estratègic, amb unes bones comunicacions i prop del Port i l’Aeroport. D’altra banda, les diferents accions s’han   de concretar amb una estratègia clara d’actuació en l’escenari internacional coherent amb les prioritats de desenvolupament, així com incidir en els principals debats d’àmbit mundial.

La finalitat del pla és consolidar aquelles accions internacionals que han estat presents en l’agenda política dels darrers anys com la cooperació i la solidaritat internacional, el posicionament i participació en espais internacionals d’intercanvi d’experiències i establir aliances estratègiques amb diversos actors.

El Pla s’iniciarà amb una avaluació interna de l’experiència internacional pròpia acumulada i els interessos específics d’altres àmbits. Es tracta d’establir les actuacions dins d’un marc de planificació estratègica i de construcció d’una estratègia pública de projecció del nostre territori.

Finalment, es comptarà amb la participació dels agents territorials i dels representants de la societat civil i de la ciutadania, per poder elaborar un Pla que sigui útil per a tots. A l’hora de definir el Pla, caldrà posar en valor experiències internacionals rellevants com el Pla Director de Cooperació al desenvolupament (2016–2019), la Setmana Europea que enguany se celebra del 7 al 13 de maig, o la participació en xarxes de temàtiques específiques on s’intercanvien experiències internacionals com per exemple l’Airport Regions Conference que va permetre aportar, al Parlament Europeu, la visió de Gavà envers la problemàtica de l’impacte aeroportuari.

Els projectes de ciutat que potencien l’entorn natural gavanenc i el compromís amb la sostenibilitat ambiental són dos eixos prioritaris que també quedaran reflectits en aquest pla.

Accions en l’àmbit de la sostenibilitat urbana

D’una banda, el Porta Verda BGN (Barcelona –Gavà – Natura), per ferde Gavà la porta d’entrada al parc del Garraf, impulsant iniciatives encaminades a potenciar els seus valors natural i paisatgístics, fent-lo més accessible i adequar els camins i senders d’accés al Parc amb l’objectiu de poder fer-ne un ús turístic natural.

D’altra banda, el projecte d’Economia Circular, que pretén repensar les pràctiques econòmiques a través del disseny de productes i sistemes inspirats en la natura, tot promovent els usos dels recursos renovables i l’eficiència dels recursos. Es tracta de dos projectes de ciutat que requereixen el suport dels fons de finançament Europeu i que, amb aquest pla, es podran contextualitzar.

La Diputació de Barcelona dona suport econòmica l’ajuntament de Gavà per a la redacció d’aquest full de ruta que ha d’esdevenir el Pla de Projecció Internacional i que en breu s’iniciarà amb la col·laboració d’una assessoria experta en la matèria.